Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1576/TCT-HT về chính sách thu tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1576/TCT-HT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 23/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1576/TCT-HT
V/v Chính sách thu tiền SDĐ.

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2008

 

Kính gửi: Liên minh HTX Thành phố Cần Thơ.

Trả lời công văn số 26/CV-LMHTX ngày 10/3/2008 của Liên minh HTX Thành phố Cần Thơ hỏi về việc thời điểm tính thu tiền sử dụng đất chuyên dùng khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2, khoản 4 Điều 4 Chương II Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định:

“ 2. Trường hợp người sử dụng đất đã nộp đủ hồ sơ hợp lệ xin cấp giấy chứng nhận xin chuyển mục đích sử dụng đất tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trước ngày 01 tháng 01 năm 2005 (ngày áp dụng giá đất mới theo quy định tại Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất - gọi là Nghị định số 188/2004/NĐ-CP) nhưng do cơ quan chức năng chậm làm thủ tục hoặc hướng dẫn lập hồ sơ không đúng quy định, do thay đổi mẫu tờ khai, thay đổi thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận hoặc thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất mà làm cho người sử dụng đất phải nộp lại hoặc nộp bổ sung hồ sơ thì nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước của người nộp hồ sơ được xác định tại thời điểm đã nộp hồ sơ.

4. Căn cứ vào Sổ tiếp nhận hồ sơ hoặc giấy biên nhận về tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi đã tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xác nhận bằng văn bản về thời điểm người sử dụng đất nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 2 Điều này và chuyển cho cơ quan thuế để làm căn cứ tính các khoản thu nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất.”

Căn cứ quy định trên, Trường hợp nếu Ông Phan Quang Lập thực hiện lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất chuyên dùng tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trước ngày 01 tháng 01 năm 2005 nhưng do cơ quan chức năng chậm làm thủ tục hoặc hướng dẫn lập hồ sơ không đúng quy định, do thay đổi mẫu tờ khai, thay đổi thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận hoặc thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất mà làm cho người sử dụng đất phải nộp lại hoặc nộp bổ sung hồ sơ thì nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước của người nộp hồ sơ được xác định tại thời điểm đã nộp hồ sơ.

Tuy nhiên việc xác nhận bằng văn bản về thời điểm người sử dụng đất nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 2  Điều 4 Chương II Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ở trên không thuộc thẩm quyền của cơ quan Thuế mà thuộc thẩm quyền của cơ quan Tài nguyên & Môi trường. Mặt khác theo nội dung trình bày tại công văn số 26/CV-LMHTX ngày 10/3/2008 của Liên minh HTX Thành phố Cần Thơ  thì Ông Phan Quang Lập thực hiện lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất chuyên dùng đất tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trước ngày 01 tháng 01 năm 2005. Vì vậy Tổng cục Thuế đề nghị  Liên minh HTX Thành phố Cần Thơ có ý kiến đề nghị cơ quan Tài nguyên & Môi trường có ý kiến chính thức bằng văn bản về thời điểm Ông Phan Quang Lập thực hiện lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất chuyên dùng (trước ngày 01 tháng 01 năm 2005 hay sau thời điểm này) để cơ quan Thuế xác định chính xác nghĩa vụ tài chính đối với chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất chuyên dùng của Ông Phan Quang Lập theo quy định của chính sách./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên.
- Cục Thuế TP. Cần Thơ;
- Ban PC, TTTĐ;
- Lưu VT, HT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1576/TCT-HT ngày 23/04/2008 về chính sách thu tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.837

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.173.217