Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc thực hiện Thông tư số 08/LĐTBXH-TT ngày 10/3/1997

Số hiệu: 1540/LĐTBXH-VL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Lương Trào
Ngày ban hành: 07/05/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1540/LĐTBXH-VL

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 1997

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 1540/LĐTBXH-VL NGÀY 7 THÁNG 5 NĂM 1997 VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 08/LĐTBXH-TT NGÀY 10 THÁNG 3 NĂM 1997

Kính gửi:

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Trung ương các đoàn thể, Hội quần chúng
- Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ

 

Để triển khai kịp thời thống nhất Thông tư số 08/LĐTBXH-2 Trung tâm ngày 10/3/1997 về tổ chức và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trung ương các Đoàn thể, Hội quần chúng và các Bộ có thành lập Trung tâm Dịch vụ việc làm thực hiện một số điểm cụ thể sau đây:

1. Hướng quy hoạch lại:

- Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có một Trung tâm Dịch vụ việc làm thực hiện đầy đủ các chức năng, trong đó có chức năng nắm và cung cấp thông tin về thị trường lao động, giúp cho việc xây dựng các chính sách kinh tế - xã hội và quản lý lao động trên địa bàn và uỷ quyền cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.

- Đối với các Đoàn thể, Hội quần chúng, Bộ có đối tượng lao động đặc thù chỉ thành lập Trung tâm dich vụ việc làm ở những địa phương thật sự có nhu cầu, có đủ điều kiện và khả năng hoạt động có hiệu quả theo chức năng nhiệm vụ đã được quy định trong Thông tư số 08/LĐTBXH-TT

2. Việc thành lập mới và thành lập lại các Trung tâm Dịch vụ việc làm phải xuất phát nhu cầu của thị trường lao động ở từng địa phương, từng vùng và đối với từng đối tượng. Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, xác định số lượng Trung tâm Dịch vụ việc làm tại địa phương.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan quản lý Nhà nước đối với các Trung tâm dịch vụ việc làm trên địa bàn tỉnh, thành phố) tham mưu cho Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố xây dựng quy hoạch hệ thống Trung tâm trên địa bàn và xem xét thủ tục, hồ sơ xin thành lập mới, thành lập lại Trung tâm Dịch vụ việc làm trình Uỷ ban nhân dân.

3. Trung ương các Đoàn thể, Hội quần chúng, các Bộ có các Trung tâm Xúc tiến việc làm, đánh giá thực trạng các trung tâm đã có, đồng thời tính toán nhu cầu khả năng của tổ chức mình để quy hoạch lại hệ thống Trung Tâm dịch Vụ việc làm và bàn bạc thống nhất với uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố (nơi Trung tâm đang và sẽ hoạt động) trước khi gửi hồ sơ về Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã hội.

Trung ương các Đoàn thể, Hội quần chúng, các Bộ quyết định thành lập các Trung tâm Dịch vụ việc làm và có thể uỷ quyền cho Đoàn thể, Hội quần chúng cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cấp dưới trực tiếp quản lý.

4. Trong thủ tục thành lập lại Trung tâm Xúc tiến làm bản đánh giá hoạt động của Trung tâm (theo mẫu kèm theo của Thông tư số 08/LĐTBXH-TT) thay cho bản đề án hoạt động nói ở trên điểm 2, phần III của thông tư. Sau khi xem xét có đầy đủ thủ tục và điều kiện, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố và Trung ương các tổ chức Đoàn thể quần chúng có công văn và hồ sơ đề nghị thành lập hay thành lập lại và đổi tên mới là Trung tâm Dịch vụ việc làm.

5. Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực Thuộc trung ương chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường vai trò quản lý Nhà nước đối với các Trung tâm dịch vụ việc làm đã được thành lập theo Thông tư số 08/LĐTBXH-TT; đồng thời kiểm tra phát hiện những đơn vị, cơ sở không được phép hoạt đông về lĩnh vực Dịch vụ việc làm mà vẫn hoạt động để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời.

Thời gian thành lập lại và đổi tên các Trung tâm Xúc tiến việc làm thành Trung tâm Dịch vụ việc làm được thực hiện chậm nhất đến ngày 30/9/1997.

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc đề nghị phán ảnh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, giải quyết.

 

Nguyễn Lương Trào

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc thực hiện Thông tư số 08/LĐTBXH-TT ngày 10/3/1997

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.354
DMCA.com Protection Status