Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1534/TC-QLCS ngày 17/02/2004 của Bộ Tài chính về việc thực hiện kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc của các cơ quan HCSN theo QĐ 20/1999/QĐ-BTC

Số hiệu: 1534/TC-QLCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Thị Nhân
Ngày ban hành: 17/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1534/TC-QLCS
V/v thực hiện kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc của các cơ quan HCSN theo QĐ 20/1999/QĐ-BTC .

Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể.
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thực hiện Quyết định số 20/1999/QĐ-BTC ngày 25 tháng 2 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quản lý, sử dụng trụ sở làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp (HCSN), đến nay theo tổng hợp báo cáo từ các địa phương, cả nước đã có 60/61 tỉnh, thành phố triển khai thực hiện kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền quản lý và sử dụng trụ sở làm việc (riêng TP. Hồ Chí Minh triển khai sau khi thực hiện Quyết định 80/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

Tình đến ngày 31 tháng 12 năm 2003, cả nước đã cấp được 27.033 giấy chứng nhận quyền quản lý và sử dụng trụ sở làm việc cho các cơ quan HCSN (trong đó do Trung ương quản lý 2.138 giấy, do địa phương quản lý 24.895 giấy), đạt 41,24% tổng số cơ sở nhà, đất phải cấp giấy. Nhiều địa phương về cơ bản đã cấp xong giấy chứng nhận quyền quản lý và sử dụng trụ sở làm việc cho các cơ quan quản lý nhà nước như: Hà Tây, Vĩnh Phúc, An Giang, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Nai, Đắc Lắc, Lâm Đồng, Tây Ninh, Sơn La, Bình Dương, Đồng Tháp, Ninh Thuận, Kiên Giang. Riêng Hà Tây, An Giang và Ninh Thuận đã tích cực hoàn thành 100% việc cấp giấy chứng nhận cho các cơ sở nhà, đất thuộc trụ sở làm việc của tất cả các cơ quan HCSN đóng trên địa bàn. Bên cạnh đó, cá biệt vẫn còn một số địa phương thực hiện chưa có kết quả như: Bà Rịa - Vũng Tàu, Tuyên Quang, Quảng Nam, Hưng Yên.

Kết quả trên cho thấy trong thời gian qua, công tác kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc đã được các địa phương quan tâm chỉ đạo, song kết quả đạt được còn hạn chế. Tiến bộ thực hiện công tác này quá chậm, không đạt kế hoạch đề ra là phấn đấu đến cuối năm 2003 cơ bản hoàn thành. Các cơ quan, đơn vị HCSN Trung ương đóng trên địa bàn địa phương cũng chưa tích cực thực hiện việc kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc.

Thực tế cũng cho thấy ở địa phương nào ngành Tài chính tích cực chủ động trong việc tham mưu cho Chủ tịch UBND quan tâm chỉ đạo và yêu cầu các ngành chức năng phối hợp chặt chẽ với ngành Tài chính trong việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho đơn vị thì kết quả đạt được rất khả quan, và ngước lại.

Để hoàn thành dứt Điểm công tác kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc của các cơ quan HCSN trong cả nước trong năm 2004, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể: Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc đóng trên địa bàn các tỉnh, thành phố sớm liên hệ với Sở Tài chính tại địa phương để thực hiện việc kê khai đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền quản lý sử dụng trụ sở làm việc theo đúng quy định, đảm bảo hoàn thành kế hoạch của địa phương. Bố trí một phần kinh phí trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2004 đã được giao để phục vụ cho việc do vẽ, lập hồ sơ pháp lý về nhà, đất (nếu còn thiếu hồ sơ theo quy định) nhằm đẩy nhanh tiến độ kê khai.

2. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Đối với các địa phương đã hoàn thành việc cấp giấy cho các cơ quan quản lý nhà nước, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai đối với các cơ quan, đơn vị sự nghiệp; đồng thời sử dụng kết quả của việc kê khai, cấp giấy chứng nhận để chủ động bố trí, sắp xếp sử dụng tài sản của đơn vị một cách hợp lý và hiệu quả.

- Đối với các địa phương còn đang hoàn thành ở mức độ thấp; đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo ngành Tài chính phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan tiến hành rà soát, kiểm tra, phân loại hồ sơ, chủ động đôn đốc, hướng dẫn đơn vị kê khai để kịp thời tháo gỡ vướng mắc và xem xét cấp giấy chứng nhận cho các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn; chủ động bố trí từ dự toán ngân sách năm 2004 Khoản kinh phí cần thiết cho việc đo vẽ, lập hồ sơ kê khai đăng ký và các chi phí liên quan đến công tác kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc.

Đồng thời, chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các quận, huyện đôn đốc các phòng, ban chức năng, UBND xã, phường đẩy nhanh tiến độ kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận; các cơ quan thông tấn, báo chí tích cực tuyên truyền về Mục đích, ý nghĩa, lợi ích và giúp các cơ quan, đơn vị HCSN nhận thức đầy đủ về việc thực hiện kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc theo Quyết định 20/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính; có chế độ thi đua khen thưởng, kỷ luật rõ ràng đối với việc thực hiện công tác này tại địa phương. Các ngành chức năng coi việc thực hiện kê khai đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc là một trong những Điều kiện để bố trí kế hoạch cũng như cấp phát kinh phí cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc trong dự toán ngân sách hàng năm.

3. Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện cấp phát kinh phí đầu tư, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp đối với những trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị HCSN đã thực hiện kê khai đăng ký và được cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc theo đúng quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Thị Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1534/TC-QLCS ngày 17/02/2004 của Bộ Tài chính về việc thực hiện kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc của các cơ quan HCSN theo QĐ 20/1999/QĐ-BTC

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.206
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180