Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1531/TTg-KTN về việc xử lý cơ sở nhà, đất tại số 121 Nguyễn Huệ, quận 1, TP Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1531/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 16/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1531/TTg-KTN
V/v xử lý cơ sở nhà, đất tại số 121 Nguyễn Huệ, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 6983/BTC-QLCS ngày 17 tháng 6 năm 2008) về việc bán chỉ định tầng trệt sơ sở nhà, đất tại số 121 Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Du lịch Bến Thành (trực thuộc Tổng công ty Bến Thành) bán chỉ định tầng trệt sơ sở nhà, đất tại số 121 Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cho Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng như đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn nêu trên.

2. Bộ Tài chính hướng dẫn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Du lịch Bến Thành (trực thuộc Tổng công ty Bến Thành) thực hiện bán chỉ định cơ sở nhà, đất nêu trên theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, PTT Hoàng Trung Hải;
- Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Bến Thành;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1531/TTg-KTN về việc xử lý cơ sở nhà, đất tại số 121 Nguyễn Huệ, quận 1, TP Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.049
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127