Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 149/BXD-QLN đề nghị báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 149/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 26/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 149/BXD-QLN
V/v đề nghị báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn.

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị báo cáo phục vụ hoạt động giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội năm 2010 đối với việc xoá đói giảm nghèo qua Chương trình 135 giai đoạn II (2006-2010) và việc quản lý, lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án liên quan trực tiếp đến xoá đói, giảm nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các Tỉnh, Thành phố chỉ đạo báo cáo kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn đang thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II trên địa bàn Tỉnh. Cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn;

2. Kết quả thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.

(Nội dung báo cáo theo mẫu biểu kèm theo).

Báo cáo gửi về Bộ Xây dựng 37, Lê Đại Hành, Hà Nội hoặc qua FAX: 04 3 8 215 208 trước ngày 06/02/2010.

Đề nghị UBND các Tỉnh, Thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện. Xin trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- Sở XD các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VP, QLN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 149/BXD-QLN đề nghị báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.525
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.239.56