Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 148/BXD-QLN bổ sung đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 148/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 26/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 148/BXD-QLN
V/v bổ sung đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg .

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 2512/UBND-KTN ngày 24/11/2009 của UBND tỉnh Kon Tum đề nghị có ý kiến về việc bổ sung đối tượng hỗ trợ nhà ở là hộ nghèo đang sinh sống tại các thôn, làng thuộc các thị trấn, thành phố, đồng thời đề nghị bổ sung đối tượng là các hộ đã được hỗ trợ nhà ở nhưng lại bị thiên tai phá huỷ; ngoài ra Tỉnh đề nghị Bộ Xây dựng kiến nghị Bộ Tài chính bổ sung kinh phí để thực hiện di dời số nhà ở đã xây dựng của những hộ trong khu vực sạt lở cao. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Đối với đề nghị bổ sung đối tượng hỗ trợ nhà ở là hộ nghèo đang sinh sống tại các thôn, làng thuộc các thị trấn, thành phố và đề nghị bổ sung đối tượng là các hộ đã được hỗ trợ nhà ở nhưng lại bị thiên tai phá huỷ:

Theo quy định tại Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở thì các đối tượng được hỗ trợ nhà ở hiện đang cư trú tại khu vực không phải là đô thị. Tuy nhiên, hiện nay trên thực tế tại một số phường, thị trấn, thị xã, thành phố (là khu vực đô thị) vẫn có các thôn, làng, buôn, bản, ấp, phum, sóc (gọi tắt là thôn, bản) trực thuộc. Tại các thôn, bản này hiện vẫn tồn tại một bộ phận các hộ nghèo sinh sống chủ yếu bằng nghề nông, lâm, ngư nghiệp và có khó khăn về nhà ở cần được hỗ trợ để có nhà ở ổn định, an toàn.

Ngoài ra, trong thời gian qua có một số hộ nghèo đã được hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg , tuy nhiên lại bị sập đổ hoàn toàn do thiên tai bão lũ gây ra, vì vậy cũng cần hỗ trợ bổ sung để số hộ này có điều kiện xây dựng lại nhà ở.

Bộ Xây dựng nhận thấy các đề nghị nói trên của UBND tỉnh Kon Tum là phù hợp với thực tế, đồng thời Bộ cũng thống nhất với đề nghị của Tỉnh. Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có Tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, bổ sung các hộ nghèo, có khó khăn về nhà ở, sinh sống chủ yếu bằng nghề nông, lâm, ngư nghiệp, hiện đang cư trú tại các thôn, bản trực thuộc phường, thị trấn, thị xã, thành phố vào diện đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ; đồng thời Bộ Xây dựng cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép hỗ trợ bổ sung đối với các hộ đã xây dựng nhà ở nhưng bị sập đổ hoàn toàn do thiên tai gây ra.

Khi được Thủ tướng Chính phủ đồng ý phê duyệt, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan sớm có hướng dẫn cụ thể để các địa phương triển khai thực hiện.

2. Về đề nghị Bộ Xây dựng kiến nghị Bộ Tài chính bổ sung kinh phí để thực hiện di dời số nhà ở đã xây dựng của những hộ trong khu vực sạt lở cao:

Việc di dời số hộ dân ra khỏi khu vực sạt lở để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho các hộ dân là việc làm cấp bách. Về kinh phí di dời nhà ở cho số hộ này đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu áp dụng quy định tại Quyết định số 78/2008/QĐ-TTg ngày 10/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ Về một số chính sách thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ hoặc trực tiếp đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- Sở XD Kon Tum;
- Lưu: VP, QLN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 148/BXD-QLN bổ sung đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.143
DMCA.com Protection Status

IP: 54.197.24.206