Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 145/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 29/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 145/TTg-KTN
V/v chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp Vườn quốc gia Núi Chúa để xây dựng dự án Khu du lịch Bình Tiên

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận (tờ trình số 80/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2010); ý kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 4353/BNN-TCLN ngày 30 tháng 12 năm 2010) về việc xin chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp Vườn quốc gia Núi Chúa để xây dựng dự án Khu du lịch Bình Tiên, tỉnh Ninh Thuận, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng 33,4 ha rừng và đất lâm nghiệp thuộc Vườn quốc gia Núi Chúa để thực hiện dự án Khu du lịch Bình Tiên như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các công văn nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp, đền bù giải phóng mặt bằng và trồng rừng thay thế diện tích được chuyển đổi theo đúng quy định hiện hành, bảo đảm không để xảy ra tình trạng lợi dụng việc chuyển mục đích sử dụng rừng gây tác động xấu đến chức năng bảo tồn đa dạng sinh học của Vườn quốc gia Núi Chúa./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
 Các Vụ: ĐP, KTTH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4), Phú.16

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 145/TTg-KTN ngày 29/01/2011 về chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp Vườn quốc gia Núi Chúa để xây dựng dự án Khu du lịch Bình Tiên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.755

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!