Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1439/TTg-QHQT về việc ủy quyền phê duyệt mua nhà làm Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1439/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 29/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1439/TTg-QHQT
V/v ủy quyền phê duyệt mua nhà làm Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp.

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng.

 

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 2367/BVHTTDL-KHTC, ngày 27 tháng 6 năm 2008, công văn số 3046/BVHTTDL-KHTC, ngày 27 tháng 8 năm 2008) và ý kiến của Bộ Ngoại giao (công văn số 2697/BNG-QTTV, ngày 21 tháng 8 năm 2008) về việc ủy quyền phê duyệt dự án mua nhà làm Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý ủy quyền Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Dự án mua nhà làm Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp như đề nghị nêu tại công văn số 2367/BVHTTDL-KHTC, ngày 27 tháng 6 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện việc phê duyệt Dự án mua nhà nêu trên theo quy định và chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả của Dự án./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg: Phạm Gia Khiêm, Nguyễn Thiện Nhân;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Trần Quốc Toản, các Vụ: TH, KTN, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 18

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1439/TTg-QHQT về việc ủy quyền phê duyệt mua nhà làm Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.804
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85