Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1413/BXD-QLN về việc thành lập Quỹ phát triển nhà tỉnh Tây Ninh do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1413/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 13/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 1413/BXD-QLN
V/v thành lập Quỹ phát triển nhà tỉnh Tây Ninh

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2009

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

Ngày 23 tháng 6 năm 2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh có văn bản số 1572/UBND-KTN đề nghị hướng dẫn tổ chức hoạt động đối với Quỹ phát triển nhà ở tỉnh để đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn; sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Tại Điều 52 của Luật Nhà ở có quy định về "Nguồn vốn đầu tư phát triển quỹ nhà ở xã hội" và giao cho Chính phủ quy định cụ thể về nguồn vốn, đơn vị quản lý quỹ và nội dung quản lý sử dụng quỹ theo nguyên tắc bảo toàn vốn. Tại Điều 19 của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật Nhà ở cũng đã quy định về Quỹ phát triển nhà ở. Do vậy, việc thành lập Quỹ phát triển nhà ở đã được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật. Nhằm giảm các thủ tục và đầu mối, nên tại Chỉ thị số 34/2006/CT-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành luật Nhà ở, quy định chỉ thành lập Quỹ phát triển nhà ở với các địa phương chưa có Quỹ đầu tư phát triển.

2. Tuy nhiên, theo quy định của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư phát triển của địa phương thì Quỹ đầu tư phát triển chỉ nhận ủy thác việc quản lý hoạt động của Quỹ phát triển nhà ở.

Như vậy, việc thành lập Quỹ phát triển nhà ở đã được quy định theo pháp luật về nhà ở, còn tổ chức hoạt động việc quản lý Quỹ thì có thể thành lập một đơn vị riêng hoặc ủy thác việc quản lý hoạt động cho Quỹ đầu tư phát triển là tùy thuộc vào điều kiện đặc thù của địa phương do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh căn cứ vào các quy định nêu trên để tổ chức thực hiện cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Hồng Quân (để B/C);
- Sở Xây dựng Tây Ninh (để biết);
- Lưu: VP, QLN(2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1413/BXD-QLN về việc thành lập Quỹ phát triển nhà tỉnh Tây Ninh do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


992

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178