Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1396/BTNMT-TC lập dự toán kinh phí thực hiện xây dựng bảng giá đất phục vụ công tác quản lý đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 1396/BTNMT-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Lê Thị Minh Yến
Ngày ban hành: 27/04/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1396/BTNMT-TC
V/v lập dự toán kinh phí thực hiện xây dựng bảng giá đất phục vụ công tác quản lý đất đai

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sau khi xem xét đề nghị Tổng cục Quản lý Đất đai tại Công văn số 425/TCQLĐĐ-CKTPTQĐ ngày 14 tháng 4 năm 2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời Công văn số 310/STNMT-NVKTKT ngày 30 tháng 3 năm 2010 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên và hướng dẫn các Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lập dự toán kinh phí thực hiện xây dựng bảng giá đất phục vụ công tác quản lý đất đai như sau:

1. Về định mức kinh tế kỹ thuật: thực hiện theo Thông tư số 03/2010/TT-BTNMT ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định Định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng bảng giá đất.

2. Về phương pháp lập dự toán kinh phí (bao gồm cả cách xác định chi phí khảo sát – thiết kế, lập dự án; chi phí kiểm tra nghiệm thu; chi phí chung): thực hiện theo quy định đối với các công việc về quản lý đất đai thuộc nhóm III, Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27 tháng 2 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính về hướng dẫn lập dự toán kinh phí công tác đo đạc, lập bản đồ và quản lý đất đai.

3. Về thuế giá trị gia tăng: thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4160/BTNMT-TC ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về thuế giá trị gia tăng đối với các hoạt động điều tra cơ bản thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ nội dung hướng dẫn nêu trên, khẩn trương lập dự toán kinh phí thực hiện xây dựng bảng giá đất trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố phê duyệt theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- TT Nguyễn Mạnh Hiển (để báo cáo);
- Tổng cục Quản lý đất đai;
- Các Vụ: KH, TCCB;
- Lưu: VT, Vụ Tài chính. Th100

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thị Minh Yến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1396/BTNMT-TC lập dự toán kinh phí thực hiện xây dựng bảng giá đất phục vụ công tác quản lý đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.487
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180