Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 13526/CV-QLN về việc xử lý nhà thuộc diện Nhà nước quản lý kê khai theo Nghị định 60/CP do Sở Địa chính - Nhà đất thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 13526/CV-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thế Ngọc
Ngày ban hành: 22/09/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ ĐỊA CHÍNH - NHÀ ĐẤT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 13526/CV-QLN
V/v xử lý nhà thuộc diện Nhà nước quản lý kê khai theo Nghị định 60/CP

TP. Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 9 năm 1999

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân Quận - Huyện.

Thực hiện về kê khai nhà đất theo Nghị định 60/CP ngày 5/7/1994 Quyết định số 3376/QĐ-UB-QLĐT ngày 11//1999 và Chỉ thị số 22/1999/CT-UB-QLĐT ngày 28/7/1999 của Uỷ ban nhân dân Thành phố. Để cho việc quản lý và xử lý nguồn nhà nước thuộc sở hữu Nhà nước được chặt chẽ có hiệu quả qua kê khai, đăng ký, này Sở Địa chính - Nhà đất có hướng dẫn như sau:

Nhà thuộc diện Nhà nước quản lý gồm các nhà như sau:

- Nhà thuộc sở hữu của chính quyền và quân đội chế độ cũ của các đảng phái chính trị phản động.

- Nhà do Nhà nước quốc hữu hoá tịch thu, trưng thu, thu mua, nhà do quản lý theo pháp luật quy định và nhà của tư nhân tự nguyện hiến cho Nhà nước.

- Nhà vắng chủ hoặc vô chủ

- Nhà do Nhà nước tạo lập

I. NGUYÊN TẮC XỬ LÝ

Tất cả diện nhà trên chưa kiểm kê quản lý Nhà nước, chưa được xác lập sở hữu Nhà nước. Đồng thời đưa vào quỹ nhà do ngành Nhà đất quản lý theo chuyên ngành và phân cấp quản lý.

II. NHỮNG VĂN BẢN PHÁP LÝ CĂN CỨ ĐỂ ÁP DỤNG

- Quyết định 111/CP ngày04/4/1997 của Hội đồng Chính phủ: Về việc ban hành chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nhà, đất cho thuê ở các tỉnh đô thị phía Nam.

- Quyết định số 230/QĐ-UB ngày 25/10/1989 của Uỷ ban nhân dân Thành phố: Ban hành về quản lý nhà tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở.

- Chỉ thị 12/CT-UB-QLĐT ngày 8/4/1993 của Uỷ ban nhân dân Thành phố quy định về việc xác lập quyền sở hữu Nhà nước đối với nhà đất trên địa bàn thành phố.

- Chỉ thị 14/CT-UB-QLĐT ngày 6/4/1993 của Uỷ ban nhân dân Thành phố về việc thực hiện giá cho thuê nhà ở đưa tiền nhà ở vào Quỹ lương và chuyển việc quản lý nhà nở thuộc sở hữu Nhà nước sang phương thức kinh doanh có quy định đo vẽ kỹ thuật hiện trạng nhà.

- Chỉ thị số 49/CT-UB-QLĐT ngày 14/11/1994 của Uỷ ban nhân dân Thành phố: Về việc tiếp nhận quý nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do các cơ quan Trung ương và thành phố tự quản lý này chuyển giao cho ngành Nhà đất Thành phố để bán theo Nghị định 61/CP.

- Thông tư 01/BXD-QLN ngày 4/3/1996 của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn việc chuyển giao nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do các cơ quan hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang, đoàn thể nhân dân, tổ chức chính trị, xã hội, các doanh nghiệp Nhà nước cho bên bán nhà.

- Chỉ thị số 30/CT-UB-QLDT ngày 25/9/1997 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc giải quyết một số tồn tại để đẩy nhanh tiến độ bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.

- Hướng dẫn số 29545/HD-QLN ngày 12/12/1997 và công văn sô 2406/CV/QLN ngày 7/12/1998 của Sở nhà đất (nay là Sở địa chính - Nhà đất) hướng dẫn thực hiện chuyển mục đích sử dụng - chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và giải quyết các vướng mắc có liên quan đế công văn số 3506/UB-QLĐT ngày 15/11/1995 của Sở Nhà đất.

- Hướng dẫn số 2300/TB-QLN ngày 20/8/1999 của Sở Địa chính - Nhà đất hướng dẫn thủ tục hồ sơ chuyển giao nhà do đơn vị tự quản lý cho ngành Nhà đất và công văn 1115/CV-QLN ngày 23/8/1996 của Sở Nhà đất về việc giải quyết tồn đọng để ký hợp đồng thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước.

III. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ

Căn cứ vào những văn bản pháp lý căn bản nêu trên, các bước xử lý cụ thể như sau:

1. Nhà thuộc diện Nhà nước quản lý mà ngành Nhà đất Thành phố chưa quản lý thực hiện như sau:

- Kiểm kê quản lý Nhà ước, lập thủ tục trình Uỷ ban nhân dân Thành phố xác lập sở hữu Nhà nước đối với căn nhà theo Chỉ thị 12/CT-UB-QLĐT và lập thủ tục theo Chỉ thị 14/CT-UB-QLĐT của Uỷ ban nhân dân thành phố.

- Chuyển giao nhà phân cấp quản lý nhà được quy định tại Chỉ thị 49/CT-UB-QLĐT của Uỷ ban nhân dân Thành phố (kèm theo bản sao Chỉ thị 49/CT-UB)

- Lập thủ tục ký hợp đồng thuê nhà với họ sử dụng theo quy định cho từng trường hợp cụ thể.

2. Nhà do các cơ quan, đơn vị tiếp quản, nhà xây dựng bằng vốn Nhà nước do đơn vị tự phân phối cho cán bộ công nhân viên chức làm nhà nở chưa bàn giao cho ngành Nhà đất quản lý thì hướng dẫn với hộ sử dụng liên hệ với đơn vị quản lý bố trí sử dụng lập thủ tục giao Sở Địa chính - Nhà đất trình Uỷ ban nhân dân thành phố theo thông tư 01/BXD-QLN của Bộ Xây dựng và Hướng dẫn 1300/HD-QLN của Sở Địa chính- Nhà đất.

3. Nhà do các hộ sử dụng tự ý sang nhượng quyền sử dụng nhà Nhà nước, nhà chưa được chuyển đổi công năng thành nhà ở nhưng thực tế đã sử dụng làm nhà ở: đã hoặc chưa nhập hộ khẩu thường trú thì phải kiểm tra, phân loại xử lý theo Chỉ thị 30/CT-UB-QLĐT của Uỷ ban Nhân dân Thành phố, Hướng dẫn 29545/HD-QLN và công văn 8889/CV-QLN của Sở địa chính- Nhà đất để sở báo cáo Uỷ ban nhân dân Thành phố xét duyệt quyết định từng trưởng hợp cụ thể.

Trên đây là hướng dân của Sở Địa chính - Nhà đất về quản lý Nhà nước đối với nhà thuộc diện của Nhà nước nhưng Uỷ ban nhân dân Quận, huyện và ngành Nhà đất thành phố chưa quản lý, su khi kê khai đăng ký theo Nghị định 60/CP đã phát hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có gặp khó khắn, vướng mắc đề nghị các đơn vị có trao đổi với Sở địa chính- Nhà đất để giải quyết từng trường hợp cụ thể.

 

 

KT. GIÁM ĐỐC
  PHÓ GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC
Trần Thế Ngọc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 13526/CV-QLN về việc xử lý nhà thuộc diện Nhà nước quản lý kê khai theo Nghị định 60/CP do Sở Địa chính - Nhà đất thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.653
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.201.102