Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1349/BXD-QLN về việc đầu tư xây dựng nhà làm việc cho các đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1349/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 07/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 1349/BXD-QLN
V/v: đầu tư xây dựng nhà làm việc cho các đơn vị thuộc Bộ LĐTB&XH

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2009

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Ngày 16/6/2009 Văn phòng Chính phủ có Công văn số 4037/VPCP-KTN về việc đầu tư xây dựng nhà làm việc liên cơ cho các đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (kèm theo bản chụp công văn số 1986/LĐTBXH-KTTC ngày 10/6/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đến nay diện tích làm việc của cán bộ, công chức còn thiếu hơn 40% so với tiêu chuẩn, định mức quy định nên rất chật chội, không đáp ứng được yêu cầu làm việc. Để có đủ diện tích làm việc cho các đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc Bộ, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội xin đầu tư xây dựng thêm nhà làm việc tại ô D25 thuộc khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội là cần thiết. Tuy nhiên, theo phương án sắp xếp lại trụ sở làm việc của Bộ (phụ lục số 6 kèm theo công văn số 1986/LĐTBXH-KTTC ngày 10/6/2009) thì ngoài công sở chính tại số 12 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm vẫn còn 4 cơ sở làm việc của các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ nằm phân tán sẽ gây bất cập trong công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ.

2. Về lâu dài, đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu Đề án đầu tư xây dựng công sở mới hiện đại theo hướng tập trung nhằm đáp ứng yêu cầu làm việc của Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và phù hợp với quy hoạch xây dựng hệ thống công sở các cơ quan hành chính nhà nước Trung ương trên địa bàn Hà Nội.

3. Để thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước, đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành việc rà soát lập phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất do Bộ đang quản lý sử dụng để bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài sản Nhà nước.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ LĐTB&XH (để phối hợp);
- UBND T.P Hà Nội (để phối hợp);
- Lưu: VP, Cục QLN3b.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1349/BXD-QLN về việc đầu tư xây dựng nhà làm việc cho các đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.356

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188