Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1314/BCĐ-NO&TTBĐS về việc thành lập Ban Chỉ đạo về chính sách Nhà ở và thị trường bất động sản do Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách Nhà ở và thị trường bất động sản ban hành

Số hiệu: 1314/BCĐ-NO&TTBĐS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở, đất ở Người ký: Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành: 02/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO TW VỀ CHÍNH SÁCH NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 1314/BCĐ-NO&TTBĐS
V/v: Thành lập Ban Chỉ đạo về chính sách Nhà ở và thị trường bất động sản

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2009

 

Kính gửi: Đ/c Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố

Ngày 12/12/2008 Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản đã có văn bản số 2479/BCĐTW hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tại địa phương, tuy nhiên đến nay mới có 27 địa phương thành lập Ban Chỉ đạo, còn 36 địa phương chưa thành lập Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Để giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản nói chung và trước mắt là tập trung chỉ đạo có hiệu quả các chương trình phát triển nhà ở cho sinh viên, công nhân khu công nghiệp, người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và chương trình hỗ trợ người nghèo tại khu vực nông thôn cải thiện nhà ở theo các chính sách đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành, Ban Chỉ đạo Trung ương đề nghị đồng chí Chủ tịch quan tâm chỉ đạo việc thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản của địa phương theo hướng dẫn tại văn bản số 2479/BCĐTW nêu trên để sớm đưa vào hoạt động và gửi báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương (Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương - 37 Lê Đại Hành, Hà Nội) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTT Hoàng Trung Hải -
 Trưởng Ban Chỉ đạo TW (để b/c);
- Văn phòng CP (Vụ KTN);
- Lưu: VP Bộ XD, QLN, VPTT Ban Chỉ đạo TW.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Nguyễn Hồng Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1314/BCĐ-NO&TTBĐS về việc thành lập Ban Chỉ đạo về chính sách Nhà ở và thị trường bất động sản do Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách Nhà ở và thị trường bất động sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.075

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.129.123