Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 12/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 15/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 12/BXD-QLN
V/v: trả lời công văn số 15/SXD-QLN ngày 14/01/2011 của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 15/SXD-QLN ngày 14/01/2011 của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng đề nghị hướng dẫn về việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Đối với trường hợp nhà ở mà Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng nêu tại Công văn số 15/SXD-QLN thì cần phải có đầy đủ hồ sơ mới có căn cứ để trả lời cụ thể. Vì vậy, Bộ Xây dựng chỉ trả lời về nguyên tắc như sau:

- Nghị định số 61/CP quy định "Nhà nước thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê phần diện tích đang được thuê...". Như vậy, người được mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP phải là người đang thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (là người có tên trong hợp đồng thuê nhà ở); trong trường hợp có tranh chấp thì chỉ thực hiện bán nhà ở sau khi tranh chấp đã được giải quyết.

- Hiện nay, việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP chỉ thực hiện đối với các trường hợp người thuê nhà đã nộp đơn mua nhà trước ngày 31/12/2010 (như theo hướng dẫn tại Công văn số 1988/BXD-QLN ngày 12/10/2010 của Bộ Xây dựng).

Đề nghị Sở Xây dựng Sóc Trăng nghiên cứu, đối chiếu quy định của pháp luật để giải quyết việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- Lưu: VP, QLN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12/BXD-QLN ngày 15/02/2011 trả lời công văn 15/SXD-QLN do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.926

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.176.80