Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1125/STC-BVG về đơn giá thuê đất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại Khôi Kiều tại khu đất xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh do Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1125/STC-BVG Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Tạ Quang Vinh
Ngày ban hành: 02/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1125/STC-BVG
Về đơn giá thuê đất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại Khôi Kiều tại khu đất xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2010

 

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Thuế thành phố.

 

Tiếp nhận Công văn số 608/TNMT-QHSDĐ ngày 26/01/2010 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chiết tính tiền thuê đất cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại Khôi Kiều tại khu đất xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.

Nay, Sở Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Quyết định số 107/2006/QĐ-UBND ngày 17/7/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về đơn giá thuê đất trên địa bàn thành phố;

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai, quy định về thời điểm xác định nghĩa vụ tài chính khi nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc xin chuyển mục đích sử dụng đất, xin giao đất hoặc thuê đất: “Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thì nghĩa vụ tài chính được xác định theo chính sách và giá đất quy định tại thời điểm có quyết định giao đất hoặc cho thuê đất ”;

Căn cứ Quyết định số 5657/QĐ-UBND ngày 10/12/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại Khôi Kiều chuyển mục đích sử dụng đất tại khu đất xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh để đầu tư xây dựng kho chứa hàng nhựa gia dụng và văn phòng làm việc.

Đơn giá thuê đất đối với khu đất xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại Khôi Kiều được xác định theo Bảng giá đất tại Quyết định số 89/2008/QĐ-UBND ngày 20/12/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

- Mục đích sử dụng đất: sử dụng làm kho chứa hàng nhựa gia dụng và văn phòng làm việc; thời hạn thuê là 10 năm.

- Vị trí khu đất: Theo Bản đồ Hiện trạng vị trí số 37750GĐ/KĐ-TNMT đã được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 05/11/2009; khu đất có vị trí mặt tiền đường Võ Văn Vân, huyện Bình Chánh.

- Đơn giá đất ở tại vị trí mặt tiền đường Võ Văn Vân, huyện Bình Chánh (đoạn từ Tỉnh lộ 10 đến Vĩnh Lộc) là: 1.700.000 đồng/m2.

- Đơn giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp bằng 60% đơn giá đất ở:

1.700.000 đồng/m2 x 60% = 1.020.000 đồng/m2.

- Tỷ lệ % đơn giá thuê đất tại huyện Bình Chánh thuộc khu vực 6 là: 0,75% giá đất

=> Đơn giá thuê đất là:

1.020.000 đồng/m2 x 0.75% = 7.650 đồng/m2/năm.

(Bảy ngàn, sáu trăm năm mươi đồng một mét vuông một năm).

Đơn giá thuê đất nêu trên được ổn định trong thời gian 05 năm kể từ ngày Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 5657/QĐ-UBND ngày 10/12/2009.

Trong thời gian thuê đất, nếu có quy định điều chỉnh về giá thuê đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại Khôi Kiều phải chấp hành theo đúng quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ, PGĐ khối;
- Lưu: VT, BVG.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Tạ Quang Vinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1125/STC-BVG về đơn giá thuê đất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại Khôi Kiều tại khu đất xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh do Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.952
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122