Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1026/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 02/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1026/BXD-QLN
V/v: Xây dựng thí điểm mô hình “sàn giao dịch bất động sản chuẩn.”

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần tư vấn- Thương mại Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân

Bộ Xây dựng nhận được thư đề nghị ngày 19/4/2008 của Công ty Cổ phần Tư vấn-Thương mại- Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân đề nghị Bộ Xây dựng cho phép thành lập thí điểm mô hình “ Sàn giao dịch bất động sản chuẩn”. Sau khi nghiên cứu Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

1. Việc xây dựng hệ thống các sàn giao dịch bất động sản là một trong những giải pháp quan trọng nhằm phát triển lành mạnh thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng hoan nghênh và đồng tình với chủ trương của Công ty Cổ phần Tư vấn- Thương mại- Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân thành lập mô hình “Sàn giao dịch bất động sản chuẩn”. Theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản, sàn giao bất động sản phải là pháp nhân, có đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Kinh doanh bất động sản. Vì vậy, đề nghị Công ty triển khai đăng ký kinh doanh sàn giao dịch bất động sản theo quy định của pháp luật.

2. Để có sự thống nhất chung về mô hình tổ chức và hoạt động của sàn giao dịch bất động sản, Bộ Xây dựng giao Cục Quản lý nhà hỗ trợ về chuyên môn để Công ty Cổ phần Tư vấn- Thương mại- Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân xây dựng và vận hành “Sàn giao dịch bất động sản chuẩn” và rút kinh nghiệm để nhân rộng trong phạm vi cả nước. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Quản lý nhà để được hướng dẫn.

Bộ Xây dựng thông báo để Công ty Cổ phần Tư vấn- Thương mại- Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân biết thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, QLN (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1026/BXD-QLN ngày 02/06/2008 về việc xây dựng thí điểm mô hình “sàn giao dịch bất động sản chuẩn” do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.712
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.215