Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10120/BTC-QLCS năm 2013 về phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 10120/BTC-QLCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Ngày ban hành: 01/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10120/BTC-QLCS
V/v phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007, Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ v việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước; Căn cứ đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn s 1550/LĐTBXH-KHTC ngày 18/5/2012 và Công văn số 2520/LĐTBXH-KHTC ngày 11/7/2013; Ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tại Công văn số 05/UBND-TN ngày 03/02/2012; Bộ Tài chính có ý kiến về phương án sắp xếp lại, xử lý đối với cơ sở nhà, đất do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang như sau:

- Thống nhất giữ lại tiếp tục quản lý, sử dụng theo nguyên trạng cơ sở nhà, đất tại xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang (diện tích đất 18.135,4 m2 và 2945 m2 sàn xây dựng) để bố trí làm trụ sở làm việc, khu điều dưỡng thương binh cho Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang (thuộc Cục Người có công) theo quy hoạch của địa phương.

- Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản quyết định giữ lại tiếp tục sử dụng cơ sở nhà, đất nêu trên theo thẩm quyền quy định tại khoản 5 Điều 5 Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, chỉ đạo đơn vị được giao trực tiếp quản lý, sử dụng có trách nhiệm sử dụng đất theo đúng mục đích được giao./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Bắc Giang;
- STC tỉnh Bắc Giang;

- Lưu VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10120/BTC-QLCS năm 2013 về phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


152

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.247.17