Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 07/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 10/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 07 /BXD-QLN
V/v: trả lời Công văn số 484/SXD-KTQH ngày 13/12/2010 của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 484/SXD-KTQH ngày 13/12/2010 của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre đề nghị hướng dẫn về giá cho thuê nhà ở công vụ. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Bộ Xây dựng đã soạn thảo Thông tư hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nhà ở công vụ, trong đó có hướng dẫn việc xác định tính giá cho thuê nhà ở công vụ. Hiện nay, Bộ đang tổng hợp ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành liên quan để hoàn chỉnh dự thảo, dự kiến ban hành trong quý I/2011.

Trong khi Thông tư chưa được ban hành, Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre có thể xây dựng giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn đảm bảo nguyên tắc quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ, cụ thể là giá cho thuê nhà ở công vụ chỉ tính đủ chi phí cần thiết để thực hiện quản lý, vận hành và bảo trì trong quá trình sử dụng nhà ở (không tính chi phí khấu hao vốn đầu tư xây dựng)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- Lưu: VP, QLN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 07/BXD-QLN ngày 10/02/2011 trả lời Công văn số 484/SXD-KTQH về giá cho thuê nhà ở công vụ do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.515

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!