Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 06/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 10/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 06/BXD-QLN
V/v: Giải đáp vướng mắc trong việc thực hiện Nghị định số 71/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Sông Hồng

Ngày 28/12/2010, Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Sông Hồng có văn bản số 1262/SHL-TCHC đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn về việc bán nhà ở của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản theo Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở và Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành Nghị định số 71/2010/NĐ-CP. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Nghị định số 71/2010/NĐ-CP không quy định cụ thể về việc chủ đầu tư phải xuất hoá đơn tài chính cho từng lần nộp tiền mua nhà ở của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản khi mua nhà ở của chủ đầu tư. Việc xuất hoá đơn tài chính thu tiền mua nhà ở của chủ đầu tư cho bên mua nhà ở được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế và theo thoả thuận của các bên trong hợp đồng mua bán nhà ở.

2. Hướng dẫn về việc thanh toán hết tiền mua nhà ở cho chủ đầu tư nêu tại công văn số 77/BXD-QLN ngày 02/12/2010 của Bộ Xây dựng trả lời Công ty cổ phần Đầu tư Châu á - Thái Bình Dương được hiểu là trường hợp doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản đã thanh toán đủ 100% số tiền mua nhà ở cho chủ đầu tư thì mới được thực hiện ký hợp đồng chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ mua nhà ở cho khách hàng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Trần Nam (để b/cáo);
- Lưu: VP, Cục QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 06/BXD-QLN ngày 10/01/2011 giải đáp vướng mắc Nghị định 71/2010/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.357
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74