Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 05/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 10/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 05/BXD-QLN
V/v hướng dẫn cấp giấy chứng nhận QSDĐ trong cụm, tuyến dân cư và thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh An Giang.

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Sở Xây dựng An Giang

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 660/SXD-QLN ngày 31/12/2010 của Sở Xây dựng An Giang đề nghị có ý kiến về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên cụm, tuyến dân cư và một số trường hợp phát sinh trong tổ chức thực hiện chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trong các cụm, tuyến dân cư

Để việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở trong các cụm, tuyến dân cư được thống nhất và theo đúng quy định trên địa bàn tỉnh An Giang cũng như tại các địa phương khác, Bộ Xây dựng đang đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường có hướng dẫn cụ thể. Khi có ý kiến hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các địa phương sẽ căn cứ để thực hiện.

2. Về một số vấn đề phát sinh cần hướng dẫn giải quyết trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Quyết định 167/2008/QĐ-TTg)

Về đề nghị hướng dẫn giải quyết một số vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg trên địa bàn, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

2.1. Đối với những hộ thuộc diện đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg nhưng không có đất hoặc có diện tích đất ở quá nhỏ, không đủ diện tích để có thể xây dựng được căn nhà có diện tích tối thiểu 24 m2 theo quy định thì tuỳ điều kiện thực tế, chính quyền phối hợp với các tổ chức đoàn thể ở địa phương vận động người thân, dòng họ của các hộ nghèo hỗ trợ, giúp đỡ để họ có đất ở; hoặc tuỳ điều kiện thực tế, chính quyền địa phương xem xét, giải quyết đất ở cho các đối tượng này, tạo điều kiện để họ có chỗ ở an toàn, ổn định, góp phần đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương.

2.2. Theo quy định của Quyết định 167/2008/QĐ-TTg thì những hộ cận nghèo không thuộc diện đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định này. Vì vậy, tuỳ điều kiện thực tế, địa phương có thể hỗ trợ nhà ở cho các hộ cận nghèo, có khó khăn về nhà ở bằng nguồn ngân sách địa phương, hoặc bằng các nguồn vốn huy động hợp pháp khác, đặc biệt là vốn huy động từ quỹ "Ngày vì người nghèo" do Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động.

3.3. Các cụm, tuyến dân cư thuộc chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long được đầu tư xây dựng để phục vụ di dời số hộ dân trong khu vực ngập lũ và sạt lở vào ở, vì vậy đối với những hộ không thuộc đối tượng của Chương trình thì không được bỗ trí vào ở trong các cụm, tuyến dân cư (trừ trường hợp những hộ mua nền sinh lợi trong cụm, tuyến dân cư để ở).

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng đối với những vấn đề mà Sở Xây dựng An Giang đề nghị hướng dẫn, đề nghị quý Sở báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- Lưu: VP, QLN (2).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 05/BXD-QLN ngày 10/02/2011 hướng dẫn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong cụm, tuyến dân cư và thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh An Giang do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.868

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.27.215
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!