Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 05/BNN-TT chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để thực hiện công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Quảng Ninh, Yên Bái do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 05/BNN-TT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 02/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/BNN-TT
V/v: chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Quảng Ninh, Yên Bái.

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Phúc đáp công văn số 4396/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 16 tháng 11 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Yên Bái, Hòa Bình, Thái Nguyên, Hải Dương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhất trí với dự thảo Tờ trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Yên Bái, Hòa Bình, Thái Nguyên, Hải Dương chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng để thực hiện các công trình dự án trên địa bàn.

2. Đối với tỉnh Quảng Ninh chuyển mục đích sử dụng 203,87 ha đất, trong đó có sử dụng 69,21 ha đất trồng lúa để thực hiện 30 dự án, công trình; Riêng dự án khai thác hầm lò khu mỏ Hổ Thiên, sử dụng 18,34 đất rừng phòng hộ, theo quy định của Luật khoáng sản thuộc đối tượng cấm hoạt động khoáng sản, không được chuyển mục đích sử dụng đất 18,34 ha đất rừng phòng hộ này;

3. Việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 4556/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 27 tháng 11 năm 2012.

4. Việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ thực hiện theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Lưu: VT, TT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 05/BNN-TT chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để thực hiện công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Quảng Ninh, Yên Bái do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.126
DMCA.com Protection Status

IP: 54.198.246.164