Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2787/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 16/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2787/TCT-TS
v/v: mức thu thuế nhà, đất đối với đô thị mới thành lập

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2005

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 2787/TCT-TS NGÀY 16 THÁNG 8 NĂM 2005 VỀ VIỆC MỨC THU THUẾ NHÀ, ĐẤT ĐỐI VỚI ĐÔ THỊ MỚI THÀNH LẬP

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

Cục Thuế tỉnh Nam Định
Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Trả lời Công văn số 1065CT/THDT ngày 22/7/2005 của Cục Thuế tỉnh Nam Định về đề nghị áp dụng mức thu thuế nhà, đất vùng nông thôn đối với các thôn xóm thuộc thị trấn các huyện và các phường mới thành lập thuộc thành phố Nam Định, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 1c và Điểm 2b, Mục II, Thông tư số 83 TC/TCT ngày 07/10/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Pháp lệnh thuế nhà, đất thì mức thu thuế nhà, đất tại địa bàn các thôn, xóm thuộc thị trấn các huyện hoặc phường thuộc thành phố Nam Định mới thành lập (mà Điều kiện sinh hoạt của người dân như vùng nông thôn) sẽ được xác định bằng 2 lần mức thuế sử dụng đất nông nghiệp của hạng đất cao nhất trong thôn, ấp. Vì vậy, đề nghị Cục Thuế tỉnh Nam Định thực hiện thu thuế nhà, đất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trường hợp tại các thôn, xóm thuộc thị trấn hoặc phường mới thành lập có các hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo (theo tiêu chuẩn hộ nghèo quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành) thì các hộ nghèo này được miễn thuế nhà, đất theo quy định tại Điểm 1a, Thông tư số 71/2002 TT-BTC ngày 19/8/2002 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83 TC/BTC ngày 07/10/1994 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Nam Định biết và thực hiện./.

Phạm Duy Khương

(Đã ký)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công Văn của Tổng Cục Thuế số 2787/TCT-TS ngày 16 tháng 8 ngày 16/08/2005 về việc mức thu thuế nhà, đất đối với đô thị mới thành lập

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.816

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!