Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 854/BHXH-TTKT năm 2020 về thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong thời gian diễn ra dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 854/BHXH-TTKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành: 17/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 854/BHXH-TTKT
V/v thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong thời gian diễn ra dịch Covid-19

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hiện nay, dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra (dịch Covid-19) đang tiếp tục diễn biến phức tạp và ngày càng lan rộng, tác động đến nhiều mặt của nền kinh tế nước ta. Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; căn cứ Công văn số 820/BHXH-VP ngày 13/3/2020 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra; trong thời gian dịch Covid-19 diễn ra tại Việt Nam từ nay đến hết tháng 6/2020, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) thực hiện một số nội dung sau:

Chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; để góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, căn cứ diễn biến thực tế của tình hình dịch bệnh tại địa phương, Giám đốc BHXH tỉnh chủ động xem xét giãn hoặc điều chỉnh việc thực hiện thanh tra, kiểm tra thường xuyên theo kế hoạch đối với các đơn vị bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 cho phù hợp.

Đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật, chậm đóng, vượt trần, vượt dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng hoặc do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao, Giám đốc BHXH các tỉnh vẫn tích cực và kiên quyết thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định.

Yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh về BHXH Việt Nam (qua Vụ Thanh tra - Kiểm tra) để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Ban Thu (để phối hợp);
- Lưu: VT, TTKT (02b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 854/BHXH-TTKT năm 2020 về thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong thời gian diễn ra dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


32

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.108.182