Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8327/VPCP-PL năm 2014 thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8327/VPCP-PL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 22/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8327/VPCP-PL
V/v thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về dự án Luật BHXH (sửa đổi)

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
-
Bộ Tài chính.

 

Xét báo cáo của Bộ Tài chính (Công văn số 14800/BTC-HCSN ngày 17/10/2014) và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Công văn số 3938/LĐTBXH-BHXH ngày 21/10/2014), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Ban soạn thảo phối hợp chặt chẽ với Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội và các cơ quan khác của Quốc hội có liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính trong quá trình hoàn thiện dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua theo hướng: quy định có tính nguyên tắc về việc Nhà nước hỗ trợ đối với người tham gia BHXH tự nguyện. Mức hỗ trợ cụ thể và thời gian thực hiện do Chính phủ quy định căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách Nhà nước trong từng thời kỳ để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả và tính khả thi trong việc thực hiện chính sách này.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ và cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, TH, KGVX, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, PL (3).HV

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8327/VPCP-PL năm 2014 thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.462

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.121