Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 802/LĐTBXH-BHXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Đỗ Nhật Tân
Ngày ban hành: 14/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 802/LĐTBXH-BHXH
V/v: Giải quyết chế độ đối với lao động nữ nghỉ việc, chăm sóc con ốm

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2006

Kính gửi:

- Công ty FAR EAST PRODUCTION LTD.
Lô 1, cụm May mặc Tân Hiệp, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 0031/06-Adm-Fashy ngày 3/2/2006 của Quý Công ty đề nghị hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội lao động nữ nghỉ việc, chăm sóc con ốm; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 8, Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/1/1995 của Chính phủ thì người lao động có con thứ nhất, thứ hai (kể cả con nuôi theo quy định tại Luật Hôn nhân và gia đình) dưới 7 tuổi bị ốm, có yêu cầu của tổ chức y tế phải nghỉ việc để chăm sóc con ốm, được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội. Những trường hợp con bị ốm đau mà có cả bố mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội thì chỉ một người được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội trong thời gian nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau.

Quy định trên không áp dụng chi trả trợ cấp bảo hiểm xã hội ốm đau đối với trường hợp lao động nhờ người khác chăm sóc con ốm đau.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Quý Công ty biết và thực hiện theo quy định của Nhà nước./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, vụ BHXH

T/L. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘIPhạm Đỗ Nhật Tân

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 802/LĐTBXH-BHXH ngày 14/03/2006 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội lao động nữ nghỉ việc, chăm sóc con ốm

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.495

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!