Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 719/BHXH-PTHU thực hiện quy định về mức lương tối thiểu chung do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 719/BHXH-PTHU Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Đỗ Quang Khánh
Ngày ban hành: 29/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 719/BHXH-PTHU
V/v thực hiện quy định về MTLTT chung  

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các phòng chức năng thuộc BHXH thành phố;
- Bảo hiểm xã hội quận, huyện.

 

Căn cứ Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 của Chính phủ, quy định mức lương tối thiểu chung thực hiện từ ngày 01/5/2010. Bảo hiểm xã hội thành phố hướng dẫn việc thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN như sau:

1. Đối với các đơn vị thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định; kể cả các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, thì mức tiền lương tối thiểu chung làm căn cứ tính tiền lương để đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động từ ngày 01/5/2010 là 730.000 đồng.

2. Kể từ ngày 01/5/2010, mức trần tiền lương, tiền công đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động là 14.600.000 đồng (20 lần mức lương tối thiểu chung).

3. Đối với các đối tượng áp dụng mức lương tối thiểu chung làm căn cứ đóng BHYT theo Luật bảo hiểm Y tế, thì mức lương tối thiểu chung áp dụng cho các trường hợp gia hạn hoặc tăng mới thẻ BHYT có giá trị từ ngày 01/05/2010 là 730.000 đồng.

Bảo hiểm xã hội thành phố đề nghị các phòng chức năng và Bảo hiểm xã hội quận, huyện hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động, người tham gia BHYT trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo đúng quy định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc.
- Lưu: VT,  PThu.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC  
Đỗ Quang Khánh  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 719/BHXH-PTHU thực hiện quy định về mức lương tối thiểu chung do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.572
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.143.13