Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4912/BHXH-CSYT về thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt trên tuyến 2 năm 2010 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 4912/BHXH-CSYT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Phạm Lương Sơn
Ngày ban hành: 22/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4912/BHXH-CSYT
V/v thanh toán chi phí KCB BHYT vượt trên tuyến 2 năm 2010

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau

Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận được Tờ trình số 55/TTr-BHXH-GĐ BHYT ngày 31/10/2011 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau về việc xin thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT vượt trần tuyến 2 năm 2010. Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau, nguyên nhân vượt trần tuyến 2 năm 2010 chủ yếu do các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện các dịch vụ kỹ thuật mới và được phê duyệt bổ sung giá một số dịch vụ kỹ thuật cao. Xem xét các tài liệu gửi kèm theo Tờ trình nêu trên cho thấy các dịch vụ kỹ thuật bổ sung, dịch vụ kỹ thuật mới chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định tại Điều 2 Quyết định số 23/2005/QĐ-BYT ngày 30/8/2005 của Bộ Y tế ban hành Quy định Phân tuyến kỹ thuật và Danh mục kỹ thuật trong khám, chữa bệnh.

Đề nghị BHXH tỉnh Cà Mau tổ chức giám định, thực hiện thẩm định phần chi phí vượt trần tuyến 2 năm 2010 theo hướng dẫn tại Tiết b, Điểm 2.2, Mục 2 Công văn số 5488/BHXH-CSYT ngày 15/12/2010 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn, xác định, phân bổ và quyết toán quỹ KCB BHYT năm 2010, lưu ý một số điểm sau:

- Dịch vụ kỹ thuật mới hoặc giá viện phí mới phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.

- Phần chi phí vượt trần tuyến 2 năm 2010 được thanh toán, quyết toán nếu quỹ KCB của tỉnh năm 2011 đảm bảo cân đối thu chi.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTGĐ Nguyễn Minh Thảo (để b/c);
- Lưu: VT, CSYT (2b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHYT
Phạm Lương Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4912/BHXH-CSYT về thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt trên tuyến 2 năm 2010 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.180
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238