Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 488/BHXH-CSYT hướng dẫn quản lý tem trong thanh toán vật tư y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 488/BHXH-CSYT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Phạm Lương Sơn
Ngày ban hành: 13/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 488/BHXH-CSYT
V/v hướng dẫn quản lý tem trong thanh toán vật tư y tế

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng.

 

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhận được ý kiến của nhiều địa phương phản ánh về một số khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý và thanh toán chi phí vật tư y tế (VTYT), đặc biệt là việc quản lý tem của các loại vật tư thay thế đắt tiền. Để thống nhất thực hiện trên phạm vi cả nước, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) thực hiện việc quản lý tem đối với một số loại VTYT trong thanh toán BHYT như sau:

1. BHXH các tỉnh thống nhất với Sở Y tế và các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn danh mục các loại VTYT sử dụng cho người bệnh có thể BHYT cần phải quản lý tem trong thanh toán BHYT, bao gồm các VTYT có chi phí từ 2 triệu đồng trở lên và thủy tinh thể nhân tạo.

2. Nguyên tắc quản lý tem VTYT: Toàn bộ số tem của các VTYT trong danh mục VTYT phải quản lý tem sản phẩm được quản lý, lưu trong hồ sơ, bệnh án của người bệnh BHYT; căn cứ số lượng tem cụ thể đối với từng loại VTYT và yêu cầu quản lý chuyên môn của bệnh viện, BHXH các tỉnh thống nhất với cơ sở KCB về trình tự lưu/dán tem của sản phẩm trong hồ sơ bệnh án của người bệnh theo trình tự sau:

- Bảng kê chi phí KCB ngoại trú (mẫu số 01/BV) hoặc bảng kê chi phí KCB nội trú (mẫu số 02/BV).

- Phiếu phẫu thuật/thủ thuật (MS 14/BV-01).

- Số thủ thuật (MS 12/BV-01) hoặc sổ phẫu thuật (MS 11/BV-01).

- Bệnh án.

- Giấy chứng nhận phẫu thuật (MS 04/BV-01).

- Bảng kê VTYT dùng cho bệnh nhân.

Trường hợp sản phẩm có nhiều hơn 6 tem thì số tem còn lại được lưu hết vào bệnh án của người bệnh.

Nhận được Công văn này, đề nghị BHXH các tỉnh triển khai thực hiện, báo cáo kết quả theo Phụ lục 1 kèm theo Công văn này và khó khăn, vướng mắc (nếu có) về BHXH Việt Nam trước ngày 15/03/2012./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TGĐ Nguyễn Minh Thảo (để b/c);
- Sở Y tế các tỉnh, Tp trực thuộc TW;
- Lưu: VT, CSYT (2b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHYT
Phạm Lương Sơn

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ ……….

PHỤ LỤC 1

BÁO CÁO VIỆC TRIỂN KHAI QUẢN LÝ TEM TẠI CÁC CƠ SỞ KCB
(Ban hành kèm theo Công văn số: 488/BHXH-CSYT ngày 13 tháng 02 năm 2012 của Việt Nam)

STT

Tên cơ sở KCB phải quản lý tem

Thực hiện quản lý

Số lượng VTYT đã thống nhất quản lý tem

Số lượng VTYT chưa thống nhất quản lý tem

Quy trình quản lý tem

Ghi chú

Đã thực hiện

Chưa thực hiện

Theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam

Khác hướng dẫn của BHXH Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 488/BHXH-CSYT hướng dẫn quản lý tem trong thanh toán vật tư y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.136
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33