Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4846/BHXH-BT báo cáo số tiền ngân sách Trung ương hỗ trợ quỹ bảo hiểm thất nghiệp, đóng bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 4846/BHXH-BT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Trần Đình Liệu
Ngày ban hành: 05/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4846/BHXH-BT
V/v báo cáo số tiền ngân sách Trung ương hỗ trợ quỹ BHTN, hỗ trợ đóng BHYT

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 3 và điểm b, khoản 3, Điều 6 Thông tư số 96/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 3 Thông tư số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Liên tịch Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT); Để có số liệu tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính về số tiền hỗ trợ quỹ BHTN, quỹ BHYT năm 2010, trên cơ sở số liệu quyết toán quý 3/2010 và ước thực hiện quý 4/2010 BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp và báo cáo một số nội dung sau:

1. Số tiền ngân sách Trung ương hỗ trợ quỹ BHTN đối với các đơn vị sử dụng lao động mà kinh phí hoạt động từ ngân sách Trung ương và các đơn vị sử dụng lao động theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 2 theo biểu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 96/2009/TT-BTC.

2. Số tiền ngân sách Trung ương hỗ trợ đóng BHYT đối với đối tượng là học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường do Bộ, cơ quan Trung ương quản lý 3 quý năm 2010 và ước thực hiện quý 4/2010 theo mẫu đính kèm.

Báo cáo gửi về BHXH Việt Nam (Ban Thu) trước ngày 10/11/2010 để tổng hợp, báo cáo (gửi trước bản mềm vào địa chỉ mail: banthu@vss.gov.vn)./.  

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TGĐ Đỗ Văn Sinh (để báo cáo);
- Lưu: VT, BT (02b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN THU
Trần Đình Liệu

 


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BHXH……………………………
--------------

 

BẢNG TỔNG HỢP ĐỐI TƯỢNG VÀ KINH PHÍ NSNN TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ ĐÓNG BHYT

Đối tượng: Học sinh, sinh viên

Năm 2010

Đơn vị tính: thẻ, đồng

Số TT

Quý

Số thẻ BHYT đã phát hành hoặc số đối tượng còn đang tham gia BHYT

Số tiền đóng BHYT tính theo mức quy định

Số tiền đóng BHYT do HSSV tự đóng

Số tiền NSNN đóng, hỗ trợ

1

2

3

4

5

6

1

Quý 1

 

 

 

 

2

Quý 2

 

 

 

 

3

Quý 3

 

 

 

 

4

Ước TH Quý 4

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 


Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày…. tháng ….. năm ….
Phụ trách thu
(Ký, ghi rõ họ tên)


Phụ trách KHTC
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày…. tháng ….. năm ….
Giám đốc
(Ký và đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4846/BHXH-BT báo cáo số tiền ngân sách Trung ương hỗ trợ quỹ bảo hiểm thất nghiệp, đóng bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.732

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146