Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4792/BHXH-KT sửa đổi Quy định công tác kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 4792/BHXH-KT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Anh Minh
Ngày ban hành: 03/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 4792/BHXH-KT
V/v Sửa đổi Quy định công tác kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 27/12/2006 Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quy định về công tác kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo kèm theo Quyết định 3591/QĐ-BHXH và Quyết định 3592/QĐ-BHXH , có hiệu lực thực hiện kể từ 01/01/2007. Qua 4 năm thực hiện hoạt động kiểm tra và giải quyết khiếu tố về BHXH, BHYT đã giúp Lãnh đạo ngành và Lãnh đạo BHXH các địa phương kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý. Tuy nhiên, sau khi Luật BHYT được ban hành, Luật Khiếu nại, tố cáo và các văn bản hướng dẫn Luật BHXH được sửa đổi, bổ sung, một số quy định về kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành chưa cập nhật kịp thời và sửa đổi cho phù hợp với quy định của pháp luật.

Để nghiên cứu ban hành Quyết định thay thế các Quyết định 3591/QĐ-BHXH và Quyết định 3592/QĐ-BHXH , Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị BHXH tỉnh, thành phố căn cứ quy định của pháp luật và thực tiễn thực hiện kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo ở địa phương, phản ánh những tồn tại, vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung về Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Ý kiến tham gia của BHXH tỉnh, thành phố gửi về Bảo hiểm xã hội Việt Nam trước ngày 30/11/2010./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu VT, KT

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN KIỂM TRA
Nguyễn Anh Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4792/BHXH-KT sửa đổi Quy định công tác kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.504

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174