Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4715/BHXH-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Chu Minh Tộ
Ngày ban hành: 09/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4715/BHXH-CST
V/v báo cáo nhanh công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;
- Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ.

 

Để kịp thời có số liệu đánh giá công tác cấp sổ Bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) phục vụ việc xây dựng báo cáo tổng kết năm 2011 và nhiệm vụ năm 2012 của Ngành. Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) báo cáo nhanh tình hình cấp sổ BHXH, thẻ BHYT trong thời gian qua theo nội dung, cụ thể sau:

I. Tính từ năm 1995 đến 31/12/2011 (ước đến 31/12/2011).

1. Tổng số sổ BHXH đã cấp.

2. Tổng số sổ BHXH đã ghi xác nhận để di chuyển bảo lưu và giải quyết các chế độ BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp, cụ thể:

- Di chuyển:

+ Nội tỉnh:

+ Ngoại tỉnh:

- Giải quyết chế độ hưu trí hàng tháng.

- Giải quyết chế độ tử tuất.

- Giải quyết trợ cấp một lần.

+ Tại tỉnh

+ Tỉnh khác chuyển đến

- Giải quyết trợ cấp thất nghiệp

- Bảo lưu

II. Số liệu phát sinh trong năm ước tính đến 31/12/2011.

1. Tổng số người đang tham gia BHXH:

Trong đó:

- Số người đã được cấp sổ BHXH.

- Số người chưa được cấp sổ BHXH (nêu rõ lý do, nguyên nhân chưa được cấp sổ BHXH).

2. Tổng số thẻ BHYT phát hành, đạt tỷ lệ % so với tổng dân số toàn tỉnh, thành phố:

Trong đó:

- Học sinh, sinh viên, đạt tỷ lệ % so với tổng số học sinh, sinh viên toàn tỉnh, thành phố;

- Trẻ em dưới 6 tuổi, đạt tỷ lệ % so với tổng số trẻ em dưới 6 tuổi của toàn tỉnh, thành phố.

- Đối tượng người nghèo.

- Đối tượng cận nghèo.

- Đối tượng khác.

- Đối tượng tự nguyện.

Yêu cầu BHXH tỉnh báo cáo nhanh số liệu về BHXH Việt Nam (qua Ban Cấp sổ, thẻ) trước ngày 12/11/2011 bằng đường fax 043 6285247 hoặc theo địa chỉ email: Bancst@gmail.com.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TGĐ Đỗ Văn Sinh (để b/c);
- Lưu VT, CST (2b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN CẤP SỔ, THẺ
Chu Minh Tộ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4715/BHXH-CST ngày 09/11/2011 báo cáo nhanh công tác cấp sổ bảo hiểm xã hội, y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.099

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.249.141
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!