Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4667/BHXH-BC về tổ chức thực hiện Văn bản 5399/LN-BHXH-NHNo do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 4667/BHXH-BC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Đình Khương
Ngày ban hành: 29/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 4667/BHXH-BC
V/v tổ chức thực hiện Văn bản số 5399/LN-BHXH-NHNo

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

 

Ngày 14 tháng 10 năm 2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH Việt Nam) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (NHNo&PTNT Việt Nam) đã ký Văn bản số 5399/LN-BHXH-NHNo (gọi tắt là văn bản số 5399) quy định về việc quản lý và sử dụng tài khoản tiền gửi của hệ thống BHXH Việt Nam mở tại hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam. Để tổ chức thực hiện thống nhất, đầy đủ nội dung văn bản trên, BHXH Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các công việc sau:

1. Sao gửi ngay văn bản số 5399 cho các đơn vị trực thuộc, đồng thời khẩn trương tổ chức quán triệt, thực hiện và chỉ đạo thực hiện đầy đủ, đúng các nội dung quy định của văn bản số 5399 tại đơn vị và các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc.

2. Rà soát lại số lượng, nội dung các tài khoản đã mở tại Chi nhánh NHNo&PTNT; thực hiện mở đúng số lượng, tên tài khoản tiền gửi và quản lý sử dụng đúng nội dung quy định tại văn bản số 5399. Các đơn vị không được tự ý mở thêm tài khoản, sử dụng tài khoản trái nội dung đã được quy định.

3. Thực hiện đăng ký chữ ký của Chủ tài khoản, Kế toán trưởng và Thủ quỹ làm cơ sở cho hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam kiểm soát.

4. Chủ động ký hợp đồng với Chi nhánh NHNo&PTNT nơi mở tài khoản để sử dụng các dịch vụ của ngân hàng như: dịch vụ kết nối thanh toán qua hệ thống CMS, dịch vụ SMSbanking; vận chuyển tiền bằng xe chuyên dùng của ngân hàng; dịch vụ thu, thu-chi tiền mặt tại đơn vị; dịch vụ gửi tiền vào kho quỹ …

Về phí dịch vụ: Ngoài quy định ưu đãi về mức phí chuyển tiền, không thu phí rút tiền mặt chi trả cho các đối tượng BHXH, BHYT theo quy định tại văn bản số 5399, các phí dịch vụ khác, tùy theo điều kiện của từng địa phương, BHXH các cấp thỏa thuận với Chi nhánh NHNo&PTNT nơi mở tài khoản tạo điều kiện ưu đãi về phí dịch vụ.

Việc sử dụng dịch vụ và thanh toán chi phí có liên quan phải đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm tối đa chi phí, an toàn tiền mặt và hiệu quả công việc.

5. Phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh NHNo&PTNT nơi mở tài khoản để kiểm tra, kiểm soát các lệnh chuyển tiền, chuyển tiền thu BHXH về BHXH cấp trên; thu lãi tiền gửi các tài khoản tiền gửi; đối chiếu số dư các tài khoản tiền gửi định kỳ, đột xuất theo quy định tại văn bản số 5399.

6. Thanh toán phí chuyển tiền cho ngân hàng từ tài khoản tiền gửi chi quản lý bộ máy theo mức phí ưu đãi quy định tại văn bản số 5399, mức phí ưu đãi chỉ thay đổi khi có thông báo của NHNo&PTNT Việt Nam và BHXH Việt Nam.

7. Không được ban hành các quy định riêng trái với quy định tại Văn bản 5399. Trường hợp các Chi nhánh ngân hàng tự ban hành các quy định trái với quy định tại Văn bản số 5399 thì cơ quan BHXH phải phản ánh ngay về BHXH Việt Nam để phối hợp với NHNo&PTNT Việt Nam chỉ đạo giải quyết.

8. Chỉ đạo tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất việc mở, quản lý, sử dụng các tài khoản tiền gửi của đơn vị và các đơn vị trực thuộc để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm theo quy định hiện hành. Đồng thời, báo cáo ngay về BHXH Việt Nam và thông báo cho Chi nhánh NHNo&PTNT nơi mở tài khoản khi phát hiện có vi phạm.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo tại văn bản này, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Ban Chi) để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu VT, BC (2).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4667/BHXH-BC về tổ chức thực hiện Văn bản 5399/LN-BHXH-NHNo do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.714

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242