Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4344/LĐTBXH-BHXH về việc bảo lưu chế độ hưu bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 4344/LĐTBXH-BHXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 13/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI     
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4344/LĐTBXH-BHXH
V/v bảo lưu chế độ hưu BHXH nông dân Nghệ An

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Trả lời công văn số 6821/UBND-VX ngày 15/10/2009 của quý Ủy ban về việc đề nghị bảo lưu chế độ hưu bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 6 Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 12/2009/TT-BLĐTBXH ngày 28/4/2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Thông tư số 102/2009/TT-BTC ngày 25/5/2009 của Bộ Tài chính và Thông tư số 07/2009/TT-BNV ngày 14/7/2009 của Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định số 4766/QĐ-UBND ngày 18/9/2009 chấm dứt hoạt động của Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An kể từ ngày 01/10/2009.

Như vậy, trước thời Điểm Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định thì mọi hoạt động của Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An vẫn phải được thực hiện để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội nông dân. Việc Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An giải quyết cho 131 trường hợp đủ Điều kiện nghỉ hưu trước thời Điểm chấm dứt hoạt động Bảo hiểm xã hội nông dân (từ ngày 01/10/2009) là đúng thẩm quyền và không trái với quy định của Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn nêu trên. Sau khi hưởng chế độ hưu trí, 131 trường hợp này thuộc đối tượng áp dụng theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để quý Ủy ban được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An;
- Lưu: VP, BHXH;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4344/LĐTBXH-BHXH về việc bảo lưu chế độ hưu bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.540
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234