Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4261/BHXH-BT năm 2019 về truy thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với giáo viên mầm non và cán bộ xã là bệnh binh các hạng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 4261/BHXH-BT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Trần Đình Liệu
Ngày ban hành: 14/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4261/BHXH-BT
V/v truy thu BHXH bắt buộc đối với giáo viên mầm non và cán bộ xã là bệnh binh các hạng

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2019

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để việc truy thu bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc đối với giáo viên mầm non và cán bộ xã là bệnh binh các hạng theo đúng quy định của pháp luật, Công văn số 835/BHXH-BT ngày 20/3/2019 và Công văn số 3872/BHXH-BT ngày 17/10/2019 của BHXH Việt Nam, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Chỉ tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị truy thu đối với các trường hợp có đầy đủ hồ sơ theo quy định; không thực hiện truy thu BHXH đối với các trường hợp không có hồ sơ gốc mà chỉ có giấy xác nhận về thời gian làm việc của đơn vị; chịu trách nhiệm về tính pháp lý, đúng, đủ hồ sơ truy thu theo quy định.

2. Báo cáo, xin ý kiến phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố (gọi tắt là UBND tỉnh) về việc truy thu, kinh phí hỗ trợ đóng, đảm bảo thu đủ ngay số tiền ngân sách hỗ trợ và tiền đóng của người lao động để làm căn cứ giải quyết chế độ BHXH theo quy định của pháp luật.

3. Tổng hợp danh sách (có ý kiến phê duyệt của UBND tỉnh hoặc của Sở Tài chính tỉnh, thành phố theo chỉ đạo của UBND tỉnh) chi tiết người lao động đề nghị truy thu, thành phần hồ sơ, số tiền truy thu cụ thể của từng người, bao gồm số tiền thuộc trách nhiệm đóng của người lao động và số tiền ngân sách hỗ trợ đã được thẩm định gửi BHXH Việt Nam để theo dõi.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, BHXH các tỉnh, thành phố báo cáo về BHXH Việt Nam (Ban Thu) để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, BT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Đình Liệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4261/BHXH-BT năm 2019 về truy thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với giáo viên mầm non và cán bộ xã là bệnh binh các hạng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


42

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.7.202