Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4154/BHXH-CĐBHXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Đăng Tiến
Ngày ban hành: 26/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4154/BHXH-CĐBHXH
V/v thời điểm hưởng lương hưu theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP của Chính phủ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Quận Huyện.

Thực hiện công văn số 5431/BHXH-CSXH ngày 19/12/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về thời điểm hưởng lương hưu theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/08/2007 của Chính phủ quy định chính sách tinh giản biên chế có hiệu lực đến hết 31/12/2011. Để thống nhất thực hiện và đảm bảo quyền lợi cho người lao động đề nghị BHXH Quận Huyện cần lưu ý một số điểm như sau:

1. Giải quyết chế độ đối với người lao động nghỉ việc hưởng lương hưu trước tuổi theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/08/2007 của Chính phủ đến hết ngày 31/12/2011.

2. Người lao động được giải quyết nghỉ hưu trước tuổi phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định tại Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/08/2007 của Chính phủ;

- Danh sách người lao động nghỉ hưu trước tuổi đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đúng quy định trước ngày 31/12/2011;

- Tính đến ngày 31/12/2011 người lao động đã đủ 55 tuổi (đối với nam) và đủ 50 tuổi (đối với nữ);

- Đơn vị sử dụng lao động nộp đủ hồ sơ theo đúng quy định cho cơ quan BHXH trong tháng 12/2011.

3. Thời điểm hưởng lương hưu đối với các trường hợp đủ điều kiện nêu tại điểm 2 văn bản này thực hiện từ tháng 01/2012, các trường hợp không thuộc đối tượng nêu trên thì không xem xét, giải quyết.

Đề nghị BHXH Quận Huyện thông báo công khai đến các đơn vị sử dụng lao động về quy định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P TN-QLHS;
- P HCTH (đưa lên web);
- Lưu VT, CĐBHXH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đăng Tiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4154/BHXH-CĐBHXH ngày 26/12/2011 thời điểm hưởng lương hưu theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.692

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!