Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4043/LĐTBXH-BHXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Trần Thị Thúy Nga
Ngày ban hành: 18/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4043/LĐTBXH-BHXH
V/v tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam

Trả lời Công văn số 1281/XD ngày 07/9/2011 của Tổng công ty đề nghị tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động Việt Nam được Công ty TNHH một thành viên Petrolimex Singapore (Petrolimex Singapore) trực tiếp tuyển dụng và ký hợp đồng lao động để làm việc tại Singapore, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo nội dung Công văn số 1281/XD nêu trên, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam là doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện đầu tư ra nước ngoài và thành lập Petrolimex Singapore có trụ sở tại Singapore từ ngày 01/9/2009 với 100% vốn của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam. Lao động là người Việt Nam làm việc tại Petrolimex Singapore gồm lao động do Tổng công ty điều động sang từ số cán bộ, công nhân viên của Tổng công ty và lao động do Petrolimex Singapore trực tiếp tuyển dụng và ký hợp đồng lao động.

Căn cứ theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thì số lao động của Tổng công ty điều động sang làm việc tại Petrolimex Singapore và số lao động là người Việt Nam do Petrolimex Singapore trực tiếp tuyển dụng trước đó đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà chưa nhận bảo hiểm xã hội một lần trước khi sang làm việc tại Petrolimex Singapore thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Lao động là người Việt Nam do Petrolimex Singapore trực tiếp tuyển dụng và ký hợp đồng lao động nhưng trước đó chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng đã nhận bảo hiểm xã hội một lần trước khi sang làm việc tại Petrolimex Singapore thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Tổng công ty giải thích cho người lao động biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ BHXH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Trần Thị Thúy Nga

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4043/LĐTBXH-BHXH ngày 18/11/2011 về tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.655

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!