Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4024/BHXH-CSYT về thông báo cơ sở khám chữa bệnh ban đầu cho đối tượng tỉnh ngoài đăng ký do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 4024/BHXH-CSYT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Lê Ngọc Báu
Ngày ban hành: 25/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 4024/BHXH-CSYT
V/v thông báo cơ sở KCB ban đầu cho đối tượng tỉnh ngoài đăng ký

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2008

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương

Ngày 10/7/2008, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có công văn số 2144/BHXH-GĐYT về việc giải quyết vướng mắc KCB BHYT tại Hội nghị giao ban BHYT năm 2008, theo đó đối tượng có thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu ở tỉnh khác chỉ được đăng ký từ tuyến huyện và tương đương trở xuống. Hiện nay, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương vẫn đang thông báo các cơ sở đăng ký KCB ban đầu thuộc tuyến tỉnh và tương đương cho tỉnh bạn. Vì vậy, đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc hướng dẫn tại công văn trên, cụ thể như sau:

- Thông báo các cơ sở khám chữa bệnh BHYT có đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho tỉnh ngoài từ tuyến huyện và tương đương trở xuống.

- Chỉ phát hành thẻ đăng ký KCB ban đầu tại tỉnh khác từ cơ sở KCB tuyến huyện và tương đương trở xuống.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TGĐ Nguyễn Đình Khương (để b/c);
- Lưu VT, CSYT.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CS BHYT
PHÓ TRƯỞNG BAN  
Lê Ngọc Báu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4024/BHXH-CSYT ngày 25/11/2008 về thông báo cơ sở khám chữa bệnh ban đầu cho đối tượng tỉnh ngoài đăng ký do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.444

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.218.88