Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4002/LĐTBXH-VL về việc triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 4002/LĐTBXH-VL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thanh Hoà
Ngày ban hành: 22/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 4002/LĐTBXH-VL
V/v triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ hướng dẫn một số điều Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 01 năm 2009 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008; Thông tư số 34/2009/TT-BLĐTBXH ngày 16/10/2009 sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 01 năm 2009 nêu trên và ngày 22 tháng 9 năm 2009, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có Quyết định số 1199/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập Bảo hiểm thất nghiệp trực thuộc Cục Việc làm để thực hiện nhiệm vụ sự nghiệp về bảo hiểm thất nghiệp. Để triển khai thực hiện tốt chính sách bảo hiểm thất nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan ở địa phương triển khai một số nội dung sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến với nhiều hình thức phù hợp (tập huấn, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như đài phát thanh và truyền hình, các báo địa phương…) về chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành đối với người lao động và các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn.

2. Bảo đảm biên chế, cơ sở vật chất để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

3. Thành lập Phòng Bảo hiểm thất nghiệp thuộc Trung tâm giới thiệu việc làm của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ và Thông tư số 34/2009/TT-BLĐTBXH ngày 16/10/2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

4. Bảo đảm địa điểm, cơ sở vật chất và cán bộ cho Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn; đối với các quận, huyện có nhiều doanh nghiệp hoạt động có thể thành lập Văn phòng đại diện hoặc bố trí cán bộ chuyên trách thuộc phòng Bảo hiểm thất nghiệp tại địa bàn để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động bị thất nghiệp trong việc đăng ký và làm các thủ tục để hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp; đối với nơi ít doanh nghiệp hoạt động, có ít người lao động bị thất nghiệp thì có thể hợp đồng ủy thác với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Nhân sự thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở Trung tâm giới thiệu việc làm được sử dụng theo hình thức hợp đồng làm việc (đối với viên chức đã được tuyển dụng) hoặc hợp đồng lao động và kinh phí hoạt động được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 96/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ tài chính đối với quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Xin trân trọng cám ơn sự hợp tác của quý Ủy ban./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu VP, Cục VL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGNguyễn Thanh Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4002/LĐTBXH-VL về việc triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.518

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.56.184