Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3994/BHXH-BT về dừng nhập cơ sở dữ liệu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 3994/BHXH-BT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Đỗ Văn Sinh
Ngày ban hành: 28/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3994/BHXH-BT
V/v dừng nhập cơ sở dữ liệu

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2011

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  

Thực hiện chương trình nhập cơ sở dữ liệu của người lao động vào phần mềm MiSBHXH, Trung tâm Công nghệ thông tin (nay là Trung tâm Thông tin), Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn số 14/CNTT-LT ngày 29/01/2008 và Công văn số 78/BHXH-CNTT ngày 08/8/2008 hướng dẫn việc nhập thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội vào phần mềm MiSBHXH. Trên cơ sở đó, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố đã tích cực tổ chức triển khai nhập cơ sở dữ liệu của người lao động vào phần mềm MiSBHXH.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, tính đến hết tháng 7/2010, tổng số hồ sơ phải nhập vào cơ sở dữ liệu là: 7.489.954 hồ sơ, số hồ sơ đã nhập vào cơ sở dữ liệu là: 4.019.144 hồ sơ, đạt 53,7% so với số hồ sơ phải nhập. Qua kiểm tra tại một số tỉnh, thành phố cho thấy cơ sở dữ liệu đã nhập còn nhiều sai sót như: sai tên đơn vị tham gia, chức danh, công việc; sai hoặc thiếu về tiền lương, phụ cấp đóng bảo hiểm xã hội; sai về mốc thời gian hưởng lương, chức danh, công việc; sai về ngày, tháng năm sinh; sai về thời gian tham gia …; Mặt khác, về quy trình nhập cơ sở dữ liệu cũng chưa thống nhất, mỗi tỉnh, thành phố có một quy trình nhập cơ sở dữ liệu riêng. Vì vậy, cơ sở dữ liệu đã nhập chưa đúng, chưa đảm bảo là căn cứ để tập trung về Bảo hiểm xã hội Việt Nam và làm cơ sở giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Để khắc phục tình trạng trên, trong khi chờ hướng dẫn mới của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố dừng ngay việc nhập cơ sở dữ liệu của người lao động có thời gian làm việc, đóng bảo hiểm xã hội trước 01/01/2008 vào phần mềm MiSBHXH. Đối với cơ sở dữ liệu đã nhập tiếp tục quản lý, lưu trữ để sử dụng sau này.

Yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện các nội dung trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Ban Chi, Trung tâm thông tin;
- Lưu: VT, BT (02b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3994/BHXH-BT về dừng nhập cơ sở dữ liệu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.757

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.226