Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3949/VPCP-KTTH về thực hiện thí điểm cấp thẻ bảo hiểm y tế có ảnh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3949/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 15/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3949/VPCP-KTTH
V/v thực hiện thí điểm cấp thẻ bảo hiểm y tế có ảnh.

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tư pháp;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Tờ trình số 1538/TTr-BHXH ngày 19 tháng 4 năm 2011 về việc tạm dừng cấp thẻ bảo hiểm y tế có ảnh và ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 6341/BTC-HCSN ngày 17 tháng 5 năm 2011), Bộ Y tế (công văn số 2602/BYT-BH ngày 12 tháng 5 năm 2011), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bảo hiểm xã hội Việt Nam nghiên cứu, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Y tế và các địa phương liên quan tiếp tục thực hiện thí điểm cấp thẻ bảo hiểm y tế có ảnh ở một số địa bàn thuộc khu vực thành thị, đồng bằng; tổng kết, đánh giá toàn diện về thực hiện thí điểm, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ những giải pháp về cấp thẻ bảo hiểm y tế có ảnh.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN,
 Các PCN: Phạm Văn Phượng, Nguyễn Hữu Vũ,
 các Vụ: TKBT, KGVX, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3). 21

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3949/VPCP-KTTH về thực hiện thí điểm cấp thẻ bảo hiểm y tế có ảnh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.309

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.249