Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3913/BHXH-TCKT năm 2018 về chấn chỉnh một số tồn tại trong chi trả trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 3913/BHXH-TCKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Đình Khương
Ngày ban hành: 02/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3913/BHXH-TCKT
V/v chấn chỉnh một số tồn tại trong chi trả TCTN qua tài khoản cá nhân

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Báo Tiền phong ngày 28/8/2018 phản ánh việc chi trả trợ cấp thất nghiệp (TCTN) qua tài khoản cá nhân cho người lao động còn chậm, chưa đúng thời gian quy định; Căn cứ Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, Điều 28 Quyết định số 828/QĐ-BHXH ngày 27/5/2016 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, theo đó: Để đảm bảo việc chi trả TCTN tháng đầu tiên cho người lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng TCTN, từ tháng hưởng TCTN thứ 2 trở đi trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ thời điểm ngày thứ 07 của tháng hưởng TCTN đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng TCTN đối với người lao động; BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) phối hợp với cơ quan bưu điện thực hiện một số nội dung liên quan đến chi trả TCTN qua tài khoản cá nhân như sau:

1. Đối với chi trả TCTN tháng đầu tiên: Cơ quan Bưu điện thực hiện chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của người lao động ngay khi nhận được Danh sách chi trả, từ tháng hưởng TCTN thứ 2 trở đi cơ quan Bưu điện thực hiện chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của người lao động trong vòng 5 ngày kể từ ngày bắt đầu chi trả ghi tại cột số 3 Danh sách chi trả TCTN (mẫu C72d-HD).

2. Trường hợp người lao động chưa có tài khoản cá nhân: Cơ quan bưu điện phối hợp với ngân hàng và Trung tâm Dịch vụ việc làm hướng dẫn người lao động mở tài khoản khi người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN tại Trung tâm Dịch vụ việc làm theo quy định tại Tiết c Điểm 5.1 Khoản 5 Điều 28 Quyết định số 828/QĐ-BHXH.

Trường hợp ngân hàng phát hành thẻ ATM chậm dẫn đến việc chi trả TCTN cho người lao động chậm: Yêu cầu cơ quan bưu điện tổ chức chi trả TCTN bằng tiền mặt cho người hưởng đảm bảo theo đúng quy định tại Điểm 5.2 Khoản 5 Điều 28 Quyết định số 828/QĐ-BHXH.

3. Thường xuyên kiểm tra việc chi trả TCTN trên địa bàn tỉnh để phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế.

Yêu cầu BHXH các tỉnh thực hiện theo hướng dẫn tại công văn này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam để được hướng dẫn, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Ban CSXH;
- Lưu: VT, TCKT.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3913/BHXH-TCKT năm 2018 về chấn chỉnh một số tồn tại trong chi trả trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


321

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0