Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3911/LĐTBXH-BHXH thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động của Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 3911/LĐTBXH-BHXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Trần Thị Thúy Nga
Ngày ban hành: 09/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3911/LĐTBXH-BHXH
V/v thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động của Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện

Trả lời Công văn số 687/CV-TCLĐTL ngày 13/10/2010 của quý Công ty đề nghị giải quyết cho cán bộ công nhân viên trong công ty được áp dụng thu và giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội như đối với đơn vị áp dụng thang lương, bảng lương do nhà nước quy định, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ và Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì các doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương theo các nguyên tắc quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP và phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh, thành phố trong vòng một tháng kể từ ngày thang lương, bảng lương được công bố áp dụng.

Việc Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện và các Chi nhánh khi thực hiện cổ phần hóa (ngày 15/11/2004) vẫn tiếp tục áp dụng thang lương, bảng lương do nhà nước quy định nhưng không đăng ký với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội là trái với quy định nêu trên và chưa thực hiện đầy đủ các quy định tại khoản 5 mục I Thông tư số 21/2005/TT-BLĐTBXH ngày 09/8/2005 và khoản 6 mục D Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi của người lao động, căn cứ nội dung Công văn số 687/CV-TCLĐTL nêu trên, quý Công ty khẳng định vẫn áp dụng thang lương, bảng lương do nhà nước quy định, thực hiện xếp lương, nâng bậc lương, ngạch lương, đóng bảo hiểm xã hội đối với tất cả người lao động từ khi thực hiện cổ phần (15/11/2004) đến khi ban hành hệ thống thang lương, bảng lương mới, đúng các quy định của nhà nước như công ty nhà nước, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đồng ý công nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội của người lao động của Công ty và các Chi nhánh từ khi cổ phần hóa đến khi ban hành hệ thống thang lương, bảng lương mới như thời gian đóng bảo hiểm xã hội của người lao động làm việc trong công ty nhà nước để làm cơ sở tính lương hưu khi nghỉ hưu.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để quý Công ty biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXH Việt Nam;
- Sở LĐTBXH thành phố Hà Nội;
- Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội;
- Lưu: VP, Vụ BHXH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Trần Thị Thúy Nga

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3911/LĐTBXH-BHXH thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động của Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.336

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242