Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3845/BHXH-CST về chuyển công văn của Cục Người có công do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 3845/BHXH-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Huy Nghị
Ngày ban hành: 06/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3845/BHXH-CST
V/v Chuyển công văn của Cục Người có công

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

Bảo hiểm xã hội Việt Nam chuyển bản sao công văn số 467/NCC ngày 17/6/2010 của Cục Người có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về cơ sở xác định người tham gia BHYT thuộc nhóm đối tượng người có công để Bảo hiểm xã hội các địa phương nghiên cứu và phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thực hiện, đảm bảo cấp đổi mã quyền lợi trên thẻ BHYT cho đối tượng là người có công đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị báo cáo kịp thời về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- Phó TGĐ Đỗ Văn Sinh (để b/c);
- Các Ban: Thu, CSYT, KT;
- Báo BHXH, tạp chí BHXH;
- Lưu VT, CST (2b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN CẤP SỐ THẺ
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Huy Nghị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3845/BHXH-CST về chuyển công văn của Cục Người có công do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.328
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127