Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3841/BHXH-CST về cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân quân nhân từ đủ 80 tuổi trở lên do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 3841/BHXH-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Đỗ Văn Sinh
Ngày ban hành: 20/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3841/BHXH-CST
V/v cấp thẻ BHYT cho thân nhân quân nhân từ đủ 80 tuổi trở lên

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2011

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng

Sau khi nghiên cứu công văn số 354/BHXH-YT ngày 09/9/2011 của Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng từ đủ 80 tuổi trở lên là thân nhân quân nhân, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Nhất trí giao Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng cấp thẻ BHYT cho thân nhân quân nhân từ đủ 80 tuổi trở lên, có mã đối tượng: BT và mã quyền lợi: 4.

2. Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và cấp thẻ BHYT thân nhân quân nhân đủ điều kiện: từ đủ 80 tuổi trở lên, không có lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng (theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 Luật Người cao tuổi) và chưa được địa phương mua BHYT. Đồng thời, có văn bản gửi kèm Danh sách cấp thẻ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố nơi thân nhân cư trú, để phối hợp theo dõi và điều chỉnh đối tượng mua BHYT ở địa phương (đảm bảo mỗi người chỉ được cấp một thẻ BHYT quy định tại Khoản 2, Điều 16 Luật BHYT).

Đề nghị Giám đốc Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng thực hiện nội dung trên, nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Ban: Thu, CSYT, KT;
- BHXH các tỉnh, TP trực thuộc TW (để t/h);
- Lưu: VT, CST (02b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3841/BHXH-CST về cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân quân nhân từ đủ 80 tuổi trở lên do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.948
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.226.211