Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 38/BHXH-CSYT về khẩn trương phát hành thẻ bảo hiểm y tế mới do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 38/BHXH-CSYT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Đình Khương
Ngày ban hành: 07/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 38/BHXH-CSYT
V/v : khẩn trương phát hành thẻ BHYT mới

Hà Nội, ngày 07 tháng 1 năm 2010

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tiếp theo công văn số 02/BHXH-CSYT ngày 04/1/2010 vê việc đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. Gửi văn bản đề nghị Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn thông báo đến các đại lý thu BHYT, các đại diện cho trả BHXH, cán bộ theo dõi và quản lý các nhóm đối tượng thuộc diện ưu đãi xã hội và chính sách xã hội chuyển ngay thẻ BHYT mới đến người tham gia BHYT; Đề nghị các .cơ quan đơn vị tham gia BHYT chuyển thẻ BHYT đến người lao động; Thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người tham gia BHYT liên hệ với cơ quan quản lý ở địa phương, cơ quan đơn vị sử dụng lao động để nhận thẻ BHYT mới và sử dụng khi đi khám chữa bệnh theo chế độ BHYT.

2. Báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và xã hội, Sở Tài chính, các ban ngành, các đơn vị quản lý đối tượng tham gia BHYT theo quy định của Luật BHYT như hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, người có công, các đối tượng hưởng bảo trợ xã hội hàng tháng… thực hiện ngay việc lập danh sách mua thẻ BHYT, chuyển cơ quan BHXH để phát hành thẻ BHYT theo quy định.

3. BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thực hiện xong việc phát hành thẻ BHYT, kiểm tra để bảo đảm thẻ BHYT theo mẫu mới đã được chuyển đến người tham gia BHYT thì thông báo cho các cơ sở khám chữa bệnh BHYT ngừng tiếp nhận việc KCB BHYT theo mẫu thẻ cũ, đồng thời báo cáo BHXH Việt Nam.

Nhận được công văn này, yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện công tác phát hành thẻ về BHXH Việt Nam trước ngày 31/01/2010.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Bộ Y tế, Bộ Tài chính; (để b/c)
Tổng Giám đốc; (để b/c)
Các Ban: KT, BC, ST;
Lưu VT, CSYT (2b)

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 38/BHXH-CSYT về khẩn trương phát hành thẻ bảo hiểm y tế mới do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.939

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.236.140