Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3686/BHXH-BT về việc hướng dẫn thu bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 3686/BHXH-BT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Đình Khương
Ngày ban hành: 14/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3686/BHXH-BT
V/v hướng dẫn thu bảo hiểm y tế

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi:

-Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
-Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;
-Ban Cơ yếu Chính phủ.

 

Thực hiện Luật Bảo hiểm y tế, Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số Điều của Luật Bảo hiểm y tế và Thông tư Liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn cụ thể một số nội dung về mức thu BHYT như sau:

1 Người lao động là người nước ngoài làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp là đối tượng có trách nhiệm đóng BHYT (quy đỉnh tại Điểm a Khoản 1 Điều 1 Thông tư Liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên Bộ Y tế -Tài Chính hướng dẫn thực hiện BHYT). Tiền lương, tiền công tháng đóng BHYT của đối tượng này là mức tiền lương, tiền công ghi trên hợp đồng lao động.

Phương pháp ghi mẫu biểu: Khi đơn vị lập danh sách lao động đóng BHXH bắt buộc, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) mẫu số 02a-TBH và danh sách lao động Điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT và BHTN mẫu số 03a-TBH, dòng người lao động là người nước ngoài ghi vào cột ghi chú (Người nước ngoài chỉ đóng BHYT).

2. Trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi theo quy định của pháp luật về BHXH thì người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHYT nhưng vẫn được tính vào thời gian tham gia BHYT liên tục để hưởng chế độ BHYT (quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 13 của Luật BHYT).

3. Đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì căn cứ đóng BHYT là tiền lương tháng theo ngạch bậc, cấp bậc quân hàm và các Khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có); không bao gồm Khoản phụ cấp khu vực (quy định tại Khoản 1 Điều 14 Luật BHYT). Tiền lương này tính trên cơ sở mức lương tối thiểu chung tại thời Điểm đóng.

4. Mức tiền công, tiền lương tối đa để tính mức đóng BHYT là 20 lần mức lương tối thiểu chung tại thời điềm đóng (quy định tại Khoản 5 Điều 14 của Luật BHYT).

Đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động thực hiện nội dung nêu tại Điểm 1 công văn này từ 01/10/2009; các Điểm 2, 3, 4 của công văn này từ 01/7/2009.

5. Về hoa hồng đại lý: chưa chi hoa hồng đại lý đối với các Khoản thu BHYT tự nguyện thông qua đại lý thu phát sinh từ ngày 01/10/2009 trở đi. Trường hợp đơn vị đã trích và chi hoa hồng đại lý thì phải thu hồi. Việc chi hoa hồng đại lý thu BHYT của đối tượng tự nguyện tham gia từ ngày 01/10/2009 trở đi chờ văn bản hướng dẫn của liên Bộ Y tế, Tài chính, khi đó BHXH Việt Nam sẽ hướng dẫn thực hiện.

Đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện theo hướng dẫn trên, quá trình thực hiện có vướng mắc báo cáo kịp thời về BHXH Việt Nam (Ban Thu) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc; (Đã ký)
- Các Phó TGĐ;
- Các Ban CST, CSYT, KT, TTTT;
- Lưu VT, BT (02 b).

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3686/BHXH-BT về việc hướng dẫn thu bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.954

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.155