Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3679/VPCP-KTTH báo cáo tình hình làm giả, mua bán Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3679/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 24/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3679/VPCP-KTTH
V/v báo cáo tình hình làm giả, mua bán Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ BHXH

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Bộ: Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (công văn số 1020/BHXH-CSXH ngày 23 tháng 3 năm 2012) về báo cáo tình hình làm giả, mua bán Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc giải quyết các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật.

2. Yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị chức năng trên địa bàn thực hiện đúng các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường công tác thanh kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật bảo hiểm xã hội.

3. Các cơ quan thông tin, truyền thông, báo chí cùng với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường thông tin, tuyên truyền chống việc làm giả, mua bán Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2012 tình hình chấn chỉnh việc làm giả và mua bán Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo chỉ đạo này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,
- Các Phó Thủ tướng CP;
- Thông tấn xã Việt Nam;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KGVX, KTN, TKBT, NC, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3679/VPCP-KTTH báo cáo tình hình làm giả, mua bán Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.682
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.12.112