Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3661/LĐTBXH-BHXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Đỗ Nhật Tân
Ngày ban hành: 31/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3661/LĐTBXH-BHXH
V/v: Mức tiền lương tối thiểu làm căn cứ
tính hưởng trợ cấp tai nạn lao động

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi : Công ty TNHH Kovina Fashion - Khu công nghiệp Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Trả lời công văn số 03/CĐCS/KF ngày 28 tháng 9 năm 2005 của Quý Công ty đề nghị xác định mức lương tối thiểu làm căn cứ tính hưởng trợ cấp tai nạn lao động một lần; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 17 Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/1/1995 của Chính phủ thì người bị tai nạn lao động được hưởng trợ cấp tùy thuộc vào mức độ suy giảm khả năng lao động và được tính theo mức tiền lương tối thiểu chung do Chính phủ công bố. theo quy định tại Nghị định số 03/2003/NĐ-CP ngày 15/1/2003 của Chính phủ thì mức lương tối thiểu chung là 290.000 đồng/ tháng từ ngày 01/01/2003 đến ngày 30/9/2005 và mức lương tối thiểu chung được tăng lên 350.000 đồng/ tháng kể từ ngày 01/10/2005 theo quy định tại Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 của Chính phủ.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Quý Công ty biết và thực hiện đúng quy định của Nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ BHXH

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
 
 
 
 
Phạm Đỗ Nhật Tân

 
 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3661/LĐTBXH-BHXH ngày 31/10/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về mức tiền lương tối thiểu làm căn cứ tính hưởng trợ cấp tai nạn lao động

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.920

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!