Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3605/BHXH-TCCB thống kê trình độ chuyên môn công chức, viên chức theo Vị trí việc làm do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 3605/BHXH-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Cù Ngọc Oánh
Ngày ban hành: 06/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3605/BHXH-TCCB
V/v thống kê trình độ chuyên môn CCVC theo Vị trí việc làm

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2012

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch giao biên chế năm 2012 theo vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo thống kê trình độ chuyên môn của công chức, viên chức theo vị trí việc làm đã được Bộ Nội vụ phê duyệt (theo Biểu mẫu 01 gửi kèm).

Thời điểm lấy số liệu: hết ngày 30/6/2012.

Báo cáo gửi về Ban Tổ chức cán bộ trước ngày 12/9/2012 và đồng thời gửi bản mềm (Bảng Excel) theo địa chỉ bacbuivan@gmail.com để tổng hợp báo cáo Tổng Giám đốc.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Ban Tổ chức cán bộ - Số điện thoại: 04.3934.4155 gặp chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết hoặc anh Bùi Văn Bắc) để được giải đáp kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB (6).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ
Cù Ngọc Oánh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3605/BHXH-TCCB thống kê trình độ chuyên môn công chức, viên chức theo Vị trí việc làm do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.511
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76