Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3604/LĐTBXH-BTXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Đàm Hữu Đắc
Ngày ban hành: 27/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3604/LĐTBXH-BTXH
V/v: thực hiện Nghị định số 30/2002/NĐ-CPngày 26/3/2002 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2005 

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ngày 18/11/2003 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có công văn số 4123/LĐTBXH-BTXH đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và các sở, ban ngành liên quan triển khai ngay việc trợ cấp xã hội và mua bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ 90 tuổi trở lên, nhưng đến nay số người 90 tuổi trở lên không có lương hưu, không có trợ cấp xã hội được trợ cấp xã hội vẫn còn rất thấp gây dư luận trong nhân dân và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Để thực hiện nghiêm túc Nghị định số 30/2002/NĐ-CP và Nghị định số 120/2003/NĐ-CP của Chính phủ và tạo điều kiện cho người cao tuổi ổn định cuộc sống, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo việc triển khai thực hiện trợ cấp xã hội cho người cao tuổi từ 90 tuổi trở lên mà không có lương hưu, không có trợ cấp xã hội và cấp miễn phí thẻ bảo hiểm xã hội y tế theo qui định tại Thông tư số 30/2005/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đồng thời, tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 30/2002/NĐ-CP ngày 26/3/2002 của Chính phủ về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để Bộ tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo gửi về: Vụ Bảo trợ xã hội – Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (trước ngày 30/12/2005).

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VP Chính phủ (để báo cáo);
- Sở LĐTBXH các tỉnh, TP;
- Lưu: VP, BTXH
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Đàm Hữu Đắc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3604/LĐTBXH-BTXH ngày 27/10/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Nghị định số 30/2002/NĐ-CP ngày 26/3/2002 của Chính phủ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.094

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!